Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

C$6 Het Masker 
ze zag haer iongfte Dogter zoo leelyk en afgry - zelyk als een monfter'j en in tegen - deel haer oud - fte zoo fehoon ende uy t - nemende verçiert als oft het de W . Agnes geweeft hadde . . Welk çieraed niet liyt de poeyer doos , nog ayt den fiifeer - priem , nog van de mouchen nog van het blanketten en quam ; maer alleen van't purperen bloed van den gekruyf - ten Je fus , daer - fe Jiaer dagelykx voor quam fpie - gelen . Dit is eenen opregten ende onbedorven aenwyzer van onze filierten en gebrekerç , die de ryke nietineer en zal vleyen als de arme , en aen een edel Jonffrouw haere gebreken alzoo vrymoq - dig zal ontdekken , als aen een flegte Boerinne . Doch he . t en is in het fpiegelen niet alleen legen > maer veel meer in't verbeteren , ende in't bihaegen . 
De Goddinne PalLis zat eensopdengroenen boord van een fonteyn , en fpeelde op dö fchalmeye j dan zoo het riet wat hard gong , endo dat - fe gewetd moeft doen om , het geluyd door de fchalmeye uyt te gen , 't gebeurde dat zy eens beneden zag in den grqnd van de zìi vere wateren , ahvaer zy haeren weerfehyn • ontdekkende , zag het aenzigt zoo gefteken , en de kaeken zoo onbetaemelyk op geblaeien , dal ; Zy , over haer eygenzelvenbefchaemt , her inftru - ment heeft om verre geímeten . ' Dat koíteh de wae - teren veroorzaeken , en wat zullen doen , de vy fbiöe - dige fonteynen als men daer op zyn meditatie heeft gefielt ? Nog vinde ik eenen anderen fpiegel , maer die aen teere Jouffromven min zal bevallen . Daer wasesnen Religieus op eon dorp by P / trys , den ken zoo hy den Valien gepredikt hadde , en wed em naerde'Stad keérde , yan een Jouífrouw gebeden is» dathy haertegen 'tjaer eenen Spiegel naer de de van Parys zonda mode brengen : 'twelkhy haer belooft en gedaen héeft i want weder^keerende brogt hy mede een doods - hoofd vail een Zoon yan cea edel gratieufe Jouffrouv / , die was over - 
\ ' '■ ' ' t a A a n
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.