Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

H et Masker 
gen > dat'er een gaetjen alleen was daer - men de Wereld door koft aenfctiouwen , ende zeyde dat te wezen de traclien van de Biegt - ftoeleñ : Wantdaer is't dat een iegelyk zijn zwarigheyd te berde brengt > om zyn benoliwt hert een weynig te verligten . 
' Buy ten die plaet ? en willen wy haer ydelheyd jiög zoo riet aenmerken' , nog zoo belyden . Wy zyn , O Pbtlotbea , gelyk de viffehen in de zee , die' de brackheyd van de foute waeterennietenTmae - ken , voor datle naderenden mond van een binne - landfche Rivier , die haeren ftroom onder die / litige baeren korat te fchieten . Zoo lang als wy binnen de wereld zwemrnen en woelen , zoo en bevroe - den wyhaere bitterheyd niet > nog haere zwaerig - heden , men moet zig een weynig daer at' ver - trekken , o»die met een vry ende' , onbelemraert gezigt t ! ondeizoeken . 
Ende min oft meer gelyk die eenen Alm mach zoude willen lezen , moet het Boekxken een nig van zyn oogen houden , ende daer niet op geri 5 zoo moct - men ook de Wereld van verre be - zien ora te leeren wat voor een'en Almanacb , ende Logenzjtk Zy is , wat quaed weder zy prognofitceert , Avat tempeeflen enEclipfen . Dit en zien wy noyt tet tian als wy uytde ^Yf / r / moetèn feheyden . Doen freeft het ook gevat zyne Koninglyke Majefteyt Philippus den III . die nogtans met zyn heylige Jiuysvrouwe Godvrug'telyk geleeft hadde . Dezen raer dat hy 23 : Teeren geregeert hadde > liggendeop zyn ítervén , ende overpeyzen'de de yrh'lheyd van de Hofsche Wereld , heeft tot hem geroepen zynen Pre - dikant P . Hieronimus de Jildrintia , van de Societeyt zfeju , enhembeläftdat d'eerfte reysalshy opíloel'zou Oaenzoude verkondigen . Dat bjhadd'ztenjlerven nen Koning , d\e z00 veelj aeren wenfcbte Eremyt gemeefl tezyn , als hji Kov . inggeweeß hadde . Diergelyke rede - nen dan , OPbitotbeu , heuben my beweegt , dat ile tiefe ïdelliejd een weynig tyds zoude voor oögen 
( teilen 
1mW 1 5 6 8 9 I
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.