Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

van de Wer eld . 2 t 
nen acker af , ende gaen op Gods genade dryven biddende zynenH . Geeft dat hy metgoede invallen myne ftappe zeyltjens zoo doen fpannen en ten , dat ik u Lieve Philotbea , naer een behouden reys door defe wereldfche grondelooze baeren tot de haeven van zaligheyd mag beftieren . 
Het is eertyds het gebruyk geweefl : dat'er in de Kerke van de Chriflenen opgehangen wierden dera en Wielen van wagens , ende dat de Leeraers der gemeynte dikwils voorhielen , dat de zaken van deze wereldzoo ongeftadig en vergankelyk waren , oftfe altemael op Wielen gedurig hadden afgeloopen . Dit was doen tertyd gelyk het nog is op den dag van heden , eenteeken enbeduydeniffe van ongefladig - heyd : ende is ook eertyds geweefl : een gewllTe waer - fchouwinge aen den Koning Sofoßris . Dezen liet vier Koningen infpannen die zyn Karoffe moeften trekken , van de welke den eenen altyd omziende , en daer op gevraegt , gaf voor antwoord : Heer Koning , ik die het rad keercl en draeyd , bet opperße komt ander , en betonderfle komt bove» ; en ik denk dar de kans ook ecns zA ferne» , ende dat gy z , ult dalen , cw dat wyz - ullen klimmen . Op dit rad ¡ó Phtlotbea , loopt en draeyd de wereld ; daerom hebbe ik aen den . ingang van dit Boekxken , dit Zinne - beeld len indagtig maken , om u , haer ongeftadigheyd , daer - fe alleen in geftadig is , in te drnkken j op dat gy met defe Godlyke liefde , u begeerten boven haer zoud' verheffen . Hier ziet gy dan de vergan - kelykheyd van de bedriegelyke > door de ke den Pbilofoopb Demeritili zyn geheel leven heeft gelagchen , en den Pbilofoopb Heraclitus anders niet en heeft gedaen als weenen j zoo dat defe twee , al ftaken in de duyfterniffe van't Heydendom , hebben nogtans door het licht van hun natuerlyk verftand haer valsheyd genoeg können doorgronden . Den Eenveerden Pater Joannes de Gouda , vermaerd door zyne Sermoonen en Boeken , plagt te zeg - 
B 3 gen ?
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.