Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

so Het Masker 
AEN DE WAERAGTIGE 
PH IL O THE A : 
DAT IS De Godt - minnende Ziel . 
ite Et is gefchied buyten myne meyninge en verre boven myne hope , Godi - min - } ; ¿V nende Philotbea , dat dit myn Boekxken ; % ophëtverloop van vyfjaerendrie - mael » onder den naem van ydelbcjd , fes - maeî önder den naem van't Masker t'famen acht - mael de Perfe zou pafferen . Ik wil dit ge^uk aen u vrien - delyk onthael , door't welkgy zoetjens inde o oren van den Lezer weet in te vloeden , geerne toe - fchry - ven : ende dien - volgens vinde ik my verbonden de - zen negenftenen leften druk aen u>alsaeneenEyge - nerffe op zekere maniere gefproken op te draegen : zoo dat gy het grootelyks zoud' gevoeien > waer't dat ik in dit myn werk iemand anders , als uwen naem quam te ¿teilen . Al - hoe - wel wie is'er van de menfchenj o , ft wie kander komen y dit met zy te vergelyken , of die uwen lof kan beryken ? Men vind'er veel die veritand hebben , dog niet vergezel - fchapt met deugden > andere hebben wel fchoonig - heydjmaereen zekergeeftigheydkomt'erte ontbre - ken : veel hebben uytwendige gratien , maer geeh . inwendige devotie . In u worden gevonden , ende volmaektheden des lighaems , ende deugden , het eenig çieraet der zielen : zoo dat ik wel een groote onbeleeftheyd , en als een dood - zonde zou begaen , waer't dat ik van myn eerfte genegentheyd tot u quam af te wyken . Om dat te bethoonen met ken ) 'tgene ik dreyg met wooidcn , zoo kapt my - 
nen'
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.