Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

»2« / fíet Misker 
verre bnyten dnzën tyd . Een arm wedmve leéfdè met haere eenige houwbaere dogter . Deze was zoo zeer begaeft met fchoonheyd , als de Moeder gebrek hadde van middélen om te levén . Nu , gelyk den honger is eeneu quáden Raets - man , zoo was de j Moeder van zin de eerbaerheyd van haer dogter ten beften te geven , wendende haer tot diën eynde voot Diet alleen droeve zugten , lauwe traenen , maer ook een uyt - gehongèrt en verftorven aenzigt . Dit al - te - máel fcheen zoo veel krágt te hebben op 't ge - moet van de dogter , datfe hare Moeder zoo veel als het ja woórd gaf van dezen pand te verzetten , met befpreek nogtans van éencn dagrefpyt , om zig op zoo een gewigtige zaeke een weynîg te beraden» 
Hier mede heeft fe haer een wey . nig vertrokkèn , en ftaende voor den fpiegel , daer zy haergoüd - geil hayr in zag ( het welk weynig aen datvan Abfalon moeñe wyken ( en met eenen nemende de fcheir in de hand , fprak deze oí diergelyke - Çvoorden . 
Is 'í ( iat ik fnye myn goiid - geil bayr , 
Dát fibtet iveer ujt Vooryt ander laer ; 
Maer zoo ik eens verlies myn cet - , 
Eylaii ! die en wafl niet meer . 
Hier op lietfe de fcheir door haere lokken ende vlekken loopen , ende gaf die aen de Moeder om te : yerkoopen . Deze zittende daer mede op de merkt heeft terilönt bezienders gehad , namentiyk een ryk man die zig in beeide ál oft het hayr geweeit hadde van een die geeftelyk was geworden i maef veritaende den grondvan dezaek , getaelt ook heb - bende naer de kuysheyd van de dogter , ende be - weegt door d' uvterfte armoede , heeft - fe vòor zijrt huys - vrouw verkozen , tot groot genoegen en wel - behagen van zijtien Vade'r , die meer ächte de deugt zonder rykdom , als rykdom zonder deughden . Wat zegt gy hiervan , Pbtlothea , is dat niet puer een maetje gezet vooronze Hofsche quikken : dan't is verre van daer dat - fe haer eygenhayrzoudenaf - fny - 
den»
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.