Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

van de Wer eld . 207 
knòopen 'tgene dat eenen Schouteth is over - geko - men » 't is een gefchiedeniffe daer wy een nutte Ieffe uyt können trekken , ende die eens den aerd van de eygen baet zoekende vrienden zal ontdekken . Den Schouteth dan , ( om tot de zacke te komen ) die ging over weg , alwaer hy een riviere moeft pafferen , ende mits de fchuyt den ftroom was af - gezakt > is hy gedwongen geweeft daer zoo lang te ten . Middeler - tyd vind hem daer eenen huys man , den welken veiftaende fljn haeflige reyze , heeft hemfljnen dienft aengeboden , en bereed gethoont om door de riviere te draegen . Hydanhein nemenj de opfijn ichouders ende gaende door het water dat taemelyk breed was : Myn - Heer , zeyd' hy , d'een courtoilìe is d' ander weert , ik bid u , als gy eens wagetis moet preffen , oft dat'er fommige van het dorp gepreft worden om te krauweyen , dat u - liede dan gelieve ook met my eens door de vingers te 7 - ien . Waer op hy ar . twoorde : Mynen vriend , ik wil u geirne daer mede vergelden , maer u zal gelie - ven te weten , dat het officie van Schouteth aen een ander is gegeven . Zyt gy geenen Schouteth meer , zeyde den Boer , zno hebb' ik u lang genoeg ge - draegen , ende imyt hem van boven in het water . Ziet eens , Beminde Pbilotbetl , hoe dat alle onze dienften rieken naer vergeldinge ; men vryd hedenfdaegs al aen de kant daer de bonrfe hangt : Hebt gy wat te geven , zoo hebdy veel vrienden ende Neven . Ryke lieden zyn wyd ende breed , bemaegd - fchapt . 
Den opregten Toet - fteen dan van de waeragti - ge ende goed ionftige vrienden is tegenfpoed ; die dati Voet by ftek houd : die meugt gy vryelyk voor eenen vriend rekenen ; maer die dan - te rugge treed , houd die voor eenen vriend van den tyd , ende van fijn eygen baet . Dezen Toet - fteen gat oens een soph eenen andere in de hand , die zig wyd beroem - de over het grootgetal van fijne vrienden ; dog mit» 
* hy 
Hill IUI IUI IUI IUI IUI III ! IUI Hill ! ! ! Illllül IUI IUI IUI IIIIIIIII 
KbK evp - . 32 
3 U
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.