Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

2o6 Hel Masker 
deze genoeg te kennen geven door het fcheydèn , dat - fe niet onze vrienden , maer vriënden van ons fortuyn waeren . 
Het is ul vriend , 
Zoo lang als het dtend . 
Het welk ook den tì : Giegonus waerfchouwt , als hy zeyd : Als iemand in voorlpoed bernind word dan is't twyffelagtig oft den Purfoon om fijnen voorfpoedbemind word > oftom fijn eyge'n zelveñ * By gelykeniffe gefproken , Pbilotbea , daêr gaen op de merkt tWee Edelmans wandelen , ende agter hun eenendienaer , ikvraege u ? wien van deze twee is't zynen knegt , die hun volgt ? Gy zult my ant - woorden , dat gy de Edelmans nog den knegt niet en , kent . Wat middel dan om dit te weten } Ik moet wagten tot dat deze twee zullen fcheyden , ende als ik zal zien wie dat hy völgt nae het ftheyden , diens dienaer geloof ik hem te wezen : Zoo ook van ge - lyken , als gy zyt met u officie , een ander is met fijn goede fortuyn ende rykdom : neëmt Pbilotbea is begaeft met haete fchoonheyd , daer komt dan een die zegt , ende zWeirt Monßeur , Joujfroirtv , ik ben u - wen dienaef tot de dood toe , uwen getrouwen vriend wil ik leven en ílerven . Ik bid' en laet u door deze woorden niet verleyden : in't fcheyden van de merkt , dan kent men de kaöp - liederf . zoeken het uwe , ende niet u : als gy zult zittën zonder officie , zonder rykdommen , zonder fchoófiheyd . dan 
Izult gy ook zitten zonder vrienden . liti dat was't gene dateertyds eens den Keyfer Galba luyfterde in d'oo - renvaneenen vanlijn Favorite« : Wy , zeyd'hy , ( a ) beminnen malkanderen opregt , maer het meefte deel van d'andere beminnen meer myn fortuyn als myn Perfoon , ende worden meer aengedreven voor de liefde van begeerlykheyd ; als door goe l - jonftigheyd . Ik moet hier aen dit piopoft nog aen - 
knoopeß 
( a ) Cor . Tac . / . Hißor . 
Was
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.