Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

van de IVerdd . 177 
Aen mjn âoorhigûge , eenen thoon te hoog , zoo fchreef : Aen myn bjktns door luge ige Aiaitnjfe , & c . Eenen Vierden ftak in zynen minne - brief een lit vail zynen vinger . Ik weet'er die op haer dood - bedde begeerdendat - men háere niinne - brieven neffenshaer inde kiftzoude leggen , ende daer mede begraeven» Daer zyndergevondendiehethayrvan d'overledené deden af - fnyden , orò daerhunne rouw - kleederen mede toeteboorden Ziet hoeonbepaeltjdefe blinde zottigheyd is voor - lobpende , endegelyker - wys dat de dronkaers nietgevoelendeflagen oit nepen ter - wyl zy met den drank zynbevangen , maer . de blau - we plakken zien , ende de pyn gevoelen ais zy de ke ! - der - korts hebbénuyt - geflapen : zooookbrood - dron - ken F£WH5 - ionkers en worden liuti droefheyd en on - geluk nietgewäer als op heteynde : en als de oogen cens voor goed gaen open , dan beginnen zy liaere I'noeperye met duyzend en duyzend zugten te verma - ledyden , en te vervloeken . 
Maer laet ons dit een weynigsken wyd - loopendcr aenraeken . Ende voor het eerlte , zoo valt my in de gelegentheyd in de welke zig " den zuyverën Jofepb dagelyks wás vindende . Ophonderd Jaeren en zoud' zig zoo fchoone occafie niet können aenbieden die eenen dief zoud' maekenals defe» Een Jonge vrou - we , een fchoone vrouwe > een magtige vrouwe , eenverliefde vrouwe , een fmeekende , eenvleycn - de , een ftreelende , een zugtende } een ichenken - de , ende dat in hetaf - wezen van alle getuygen , on - trent haer ledikant : ter zyden gezet hebbende de fchaemte , de trouwe , de vreefe des Heeren . Hoe is't mogelyk dat defen iongeling zig heeft können werperi uyt zoo veel netten en ftrikken ? Tot mynen propodít , zoo is Jofeph verwinner ge - bleven door een opmerkinge , onder andere die hjr nam op't bitter eyndeken der welluftcn . Want de Habinen zôggen , dat , als ( a ) Puiiphars Huys - vroinfe 
M aeA 
( a ) Contini
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.