Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

i5<5 Iiet Masker 
vol perfedlie : is dcfen . vremden Edelman door haere liefde terftondde eerfte reyze in zyn herte ge - laekt geweeft : in de tweede viñte liet hy zyn vuer blyken en in de derde verklaerd zy haer weder liefde , ende wandelende door den Hof , mangelen zy met m alkanderen de TrouW - ringeh . Ondertuffchen ver - trekt den egten man wederom met zyn huys - vrouwe naer Antwerpen , alwaer zy naer korten tyd gevallen is in doodelyke ziekte , daer - fe ook is af geftorven . Defe droeve tydinge heeft den anderen Edelman zoo veríkgen , ende tot zulke difprate mifmoedigheyd gebrogt , dat hy meer als eens refolutie genomen hádde , ende op eeh leer geftaen om zig te verhangen . 'T welk gefchied zoude hebben , hadden zyn knegten niet altyd tuffchen beyde gekomen . Doch al bleef hy leven ; nogtans fcheen hy geduerig te fterven j zoo dat hy geen genügten meer en nam , nog in dejagt ) nog in de wapens , nog in de Academien îiog in het gezelfchap dermenlchen , Heel Vrank - ryk was hem te kleyn , hy en koft niet ruften voor dat hy geftolens - wys vertrokken is naer Antwerpen , ende daer veel dagen op het graf zitten weenen , ende den kouden Serk gewaiTchen hadde met zyn lauwe traenen . En ziet door defe over« vloedigheyd en is de vlam nog niet gebluft worden . Hydoet zoo veeldathy aldaerbekomt een conterfeytzel van haer , zoo zy was naer haer dood uyt - getrokken ; te vooren hadd'hy een ander beko - men daèrfe af - gemaelt ftont naer het leven . Hier de keert hy weder in Vrankryk , van daer naer Italien , ende zoo over de middelandfche Zee riaer - / Egypten , om in een Eremytagie zyn leven voord te befteden . Maer gelyk wel Seneca zegt : Gy moet veranderen van gemoed , ende niet van logt , wat baet'et u dathy vingt , is'tdat gy u zelven over al zyt mede - dragende ! Zoo hy nu in . ¿Egypten was heeft hy een Gelleken gemaekt ende dat van alle 
kanten
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.