Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

van de Wer eld . 
Den Zand - looper zoud' ik mögen keeren , om daer mede defe tegenwoordige aenfpraek af te meten . 
Ende om defe zaeke , die van groot gevolg is > ■wat dieper in te treden , zoo diend gemerkt dat on * denatuere zelver hier in fchynd te waerfchouwen , ■want tweelingen daer d' een een knegtjen af is y en d'ander een dogterken worden van hunne ont - fangenifle met een bezonder velleken gefcheyden , dat de tweelingen van de zelffte natner nieten heb - ben . ( a ) Iae den Propheet Job vreefde de verzae - minge ook onder de lidmaeten van zyn doode kinderen . Daer zat den waeragtigen ende fterken Diamant - fteen den zaligen Job , ende onder - fchey - de de lidmaeten van zyne verplette kinderen , ver - hoedende , dat hy zyner dogters leden aen de lighae - me zyner zonennietenzouvervoegen . Isdenatuer dan bezorgt voor d'onnoozele , ende ongeboren deren , Job voor d'overleden zonen ende dogters , tuffchen welke geen beweginge en kan wezen ? wat ftaet'er te vreezen Eerweerdige Philotbea , als'er is tuffchen twee Perzoonen een loffe en vrye genoeg - zaemheyd , aenipraeke , vleydinge , ftreelinge , fmeekinge ! 't waer wonder dat'er geene vonken en refen . Hoe dikwils en bevind - men niet dat daer uyteen vlamkomt te ontftaen , zonder dathet langen tyd van te vooren moet rooken , oft dat het fterk word aengeblaefen ? Voorwaer zommige bran - den als zy het vuer maer en rieken . Een Franfch Edelman die in den oorlog eer gekabelt , en in $Te - derland tot Antwerpen een Vroow getrouwd hadde keerde wederom naer zynVaderland , ahvaer hy van eenen van zyn berte Vrienden begroet zynde , ende willekom geheeten is het zelve ook aen zyn huys - vrouwe geichied . ( b ) Defegelykfe fchoon was en 
vol 
C a ) Eami . 1 . 7 . Pbefiolog . 12 . Cbrif . bom , 2 . in Job . ( b ) P . Zibentumin Promatitoriol , 2 , Seel , 3 .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.