Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

eS4 Het Mather 
doen , het aes alleen willen af - byten , en hethaekr - ienofte angel laeten hangen . Een zaeke die alzoa qualyk om doen is , alffe ligt is om zeggen . Want daer die viskens meenen in gevangen te zyn> is gelegen hun dood , daer verbeeiden wy ons in , dat is vaft te zyn , is te vinden een gelukkig leven . Wat wonder is't dan dat ons het net word over het hoofd getròkken ? Ende van dit perykel is't dat ik u hier , tegenwoordig zal eenige profijte - lyke bemerkinge voor - houden ? Godvrugtiçe Pbi - lotbea . Ca ) Ende op dat Lk't niet te lang en maek , zoo zal ik keeren den Zand - looper van zeker Jouffrouw die zy gemaekt hadde van de affchen van haeren mallen Serviteur , als hy ovet - leden was , ende naer de gewoonte der Heyde - nen verbrand , en gepulverizeerd . Daer ik nog dit Latyns digtjen zal op fchryven • : 
Irrequiete chis , miferos te fìar'u Amantes More fuo nulla poffe quiete fruì . 
Dat is te zeggen naer onfe tael , en mynen zin die ik hier uyt gaen trekken . Peyil dat gy den Serviteur hoord fpreken in den Zand - looper . 
HOe ongeruß myn leven was , liljkt ; naer myn dood in dit gelas , 
Want z , iet ik loop bier dag en nagt , 
Daer beeft een vrouwe my toe gebragt Í Hoc kleyn is V gaetjen ( doet bet niet ! ) 
Daer gy my nu door - dringen fiet ! 
Maer d' ajfehen is wo fijn als z . and ! 
Om dat ik tvcee - mael ben ge brand , 
E« zttllen dan myn beenders bloot Geen ruße vinden in de dood I Ztet wie dat loopt terwyl by leeft , 
Dat die geen ruß int ruften beeft . 
Den 
( a ) LWfdanvs ftlya Coticep ,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.