Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

van de Wereld , 
By 't vuer te [ pelen , ließe Kind : Maar wie by't vuer nog flaepen gaet Die roept om hitlp als't is te laet , Die tiiet en waekt terwyl by tnalt , G e wis dat die in't vuer eens rait , £« als by leelyk ü verband , ìs't zyn , en al zyn vrienden / eband . 
AEN - SPRAEK . 
H Et is zeker bemerkens weerdig , Vhtlotbca , dat dry principaelftedeelen deswerelds hai . ennaem hèbben van Vrouwen . ¿fia , de Huys - vrouwe van Tromotbeus , heeft h aeren naem geleent aen Afien Europen'heet naer Europa , die van den ftier onver - zints op - gevat wierd , ende door de zee gedragen . Libjen hee'ft den naem van zeker Libia . Ziet de heele wereld fchier is verwyft> dat , wat zegge ik ver - wyft ? vermant zoude ik moeten zeggen . Ende dies - volgens moet zig een ider op 't hoogfte wagten voor dry Latynfche M . M . M dat is , Munßtwi , lier , Militia . Ende in onfeTaele voor dry W . W . W . 
datis , voorWyn , Wyfs , Wapenen : 'ten zy rnenvan haeroft doorfoetigheyd , oft door kragt wilt over - wonnen worden , en gaen verloren . Nog hier en is ontfangbaer de onfchuldige van zommige die zeggen datfe in diergelyke aenfpraeken ende zorge - lyke converfatien alleen de tyd - pafferinge zoe - ken , ende datfe voorzigtig en fterk genoeg zyn het by - gelegen perykel te lchouwen : Dat is effen 200 veel te zeggen , als datzy ? gelyk de viffchen 
doén
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.