Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

148 fíct Masker 
P . Ignatius , en heeft daer met bloedige traenen hae - re zonden zitten beweenen , Mag ik dan niet wel zeggendatde onznyvere Liefde haere wreedheyd be - dekte gelyk vuer onder d' affchen > fenyn in een gulden vat , eer . en ftrik onder de roofen , en eenen zweir onder den balfem . De Liefde en kan maer al - leen het katte - fpel , datis , van voren foetjens ftree - len , en van agter luftig vinnig krabben . En oft'er altyd geen bloed , en de dood naer en volgt , zoo veel is'er even - wet af , dat wy onfe eer , naem en faem geruftheyd des herten , reputatie , ia de zalighnyd onfer zielen daer in zomtyds komen te verliefen ; tyd tehazarderen ; zoo dat my dunkt datfe verftan - delyk gedaen hebben diede Liefde ftelden tuiTchen den Tyd en tuiTchen de Uren , de welke overhand trokken de draeyen nyt den doek , daer de Liefde mede verblind ftond , tot dat zy 't heel on tblood had - den , en zy koften zien in wat ftaet zy door haer ver - blindheyd was gekomen . \7aer op ik zegge : 
DE liefde is een der tel kind , 
Dat met een doekxken ftaet verbünd , 
Ben tyd die den zyn zjyde ftaet , 
Die pluyß den doek van draet tot draet ; 
Hn als zjjn oogen open gaen ; 
Dan zeyd zy : wat beb ik gedaen , 
Dan is't eylaes ? och ermen ? dan zìt - men met zug - ten in den boefem , met klagten in denmond , met handen in hef hayr , dan worden onfe oogen zoo groot als kaets - ballen , die te voren Zoo kleyn wae - ren als fpellen - hoofden ? dan ziet - men duyfent zwae - righeden en eilenden . Gaet alleen in u ftraet ? Philotbea , gy zult'er af vernemen . 
toe - maetien . 
MAer om dieswille Philothea , dat defe materie veel te droefisj zoo laet'erons een blyder Tue - 
ma cp
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.