Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

vati de Wereld . 147 
eti is verfcheurd geweeft van zyn eygen honden , die hem plagten te ftreelen , en te quifpel - fteerten , tot een leeringe dat Godt geve wie : ontrent defen vogel - lym komt , hy zyn zelven noyi zoo behendig nog voorzigtig eh zal oiitwerren , oft een dee ) , veiren ten minften , dikwils ook 't leven zal hy daer moeten by - zetten . Laet ons hier van een proeve haelen in Italien . Daer was tot Venetien in'tlaer 1^67 . in 't Cloòiter van de Capucinen een Religieus , niet alleen eerlyk van manieren > maer ook t'eene - niael fchoon van aenzigt : defen zoo hy ging van deur tot deur am zyn brood te bèdelen is gekomen aen een huys daer twee ligte courtefaenen by een woonden : defe veynfende . als oft zy hem een goede aelmoeffe wouden vereeren , roepen hem binnen , en trekken het nagt - flot af , en beginnen hem te vley - en ende te ftreelen , zeggende opentlyk dat zy met liefde tot hem ontfteken waeren . Den Engelfchen . Iongeling vermaende haer tot de eerbaerheyd , hiel haer voor oogende leelykheyd der zonden , deeeu - wigheyd van de helfehe pynen ; maer door het wey - geren wierden zy meer tot de onkuysheyd aenge - dreven . Hebben hem overzulks vaft gegrepen , en twee melïen op fcyn borii geplant , met dreyge» menten van op itaende voet doorfteke / i te den . Hy , die wel wiftdat - men meer moeft vreezen die niet alleen het lighaem , maer 00k de ziel , kan dooden , koos lie ver't leven , als de zuyverheydte verliezen . Waer op ontfangende ettelyfce dood - íleken , dáerzy hem mé dreygdejheeftrtiet zyn bloed dentoe - komenden brand van onkuysheyd verhoed , en . uyt zyn onbefmet lighaem een zuyverç ziel op - geoffert aen Godt Almagtig . Zy hebben hem on - der den trap in haer eygen huys begraven : nog men íieeft nimmermeer ggweten waer dçfpn iongeling Sebleven was , als dat een van defe twee door iced - ^ezen van dit moordaedig ftuk gekomen is in den vaD eenen van d# Societeyt met naeme K a P . l£ - 
spi 
KbK ^EVP - 32 
3
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.