Full text: Het Masker Vande Wereldt Afgetrocken

boven tot beneden wentelen , zeggende , dat als ider een zoo bezig was , hy alleen niet en koít ftil zitten . 
Is't dat wy dezen tyd met den voorgaenden , ende onfe Oorloge met de Griekfche willen ver - gelyken , Europa en moet aen Afia , nog Neder - land aen Grieken land niet wyken . Wat Ryk , wat République , wat Provincie en zit niet den in den brand van d'Oorlogen , en ftaet van over lang al in zyn aiTchen ? Wat Staet is'er die v riet een bloedige Riviere voor - by haer en heeft zien pafferen ? Onfen Ne'derlandfchen Leeuw , Befchermer van het Doorlugtigfte Huys van Ooftenryk , heeft nu zeventig Jaeren lang geweeft den Stafermo , daer zoo veel uyt - heymfche cn nabuerige Köningen en Princen hunne lande op hebben gebroken ¡ en tegenwoordig word tegen hem met zulke geweld den Oorlog gevoert , al oft het niet om een kleyn Landeken , maer 0111 geheel Europa fcheen te vegten . Terwyl't dan jondfom is in beroerte ende dat een igelyk bezig is met den Oorlog , zoo zal ik hun , gelyk die van Macédonien , hunne wapens laeten wetten en flypen j ik zal , naer het exempel van nes , het ydel vat van de Wereld wat gaen kee - len en wentelen , en een weynig d'ydelheyd des Werelds voor oogen ftellen . Dezen mynen arbeyd zal my dies te ligter vallen als dit vat van zyn eygen zelven te meer is genegen tot loopen en rollen ; zoo dat het gevoelen van Nicolaus Coô - pernicus , op eenen zekeren zin gevat , ontfang - baer kan wezen : Dezen heeft met zyn verftand willen door - dringen tegen het gemeen gevoelen Van alle de Philofophen dat den Hemel ftil'florid , en geen beweginge en hadde ; maer dat in tegen - deel . den Aerd - bodem anders niet en dede , als Jceeren en om - loopen . Dit gevoel ( zegg' ik ) en zal zoo vremd niet zyn , willen wy't in een an - ( dei ploey ûaîn s te weten , dat den Hemel en 
Hemel - 
1 KbK 2EVM23 4 5 6 7 8 9 _
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.