Full text: Jan Vander Veens Zinne-Beelden, oft Adams Appel: Verciert met seer aerdige Konst-Platen. Mitsgaders Sijne Oude en Nieuwe ongemeene Bruylofs Zegezangen, Raetselen, uytgebeelt met zin-rijcke Uytleggingen; sijn Gulden en Yseren Eeuw; als mede een Nikkers-Praetje. Noyt voor desen soo gedruckt

fot Goddeìoofc onheyl , raetafkeçrlijcke walg elîjke ft raffe en afgtijffelijcke fmaet - redenen , kan Too ver - foeyelijck wart ende ftinckende verhaetmaken , dat hot den Boofdocttder bekoorft en fidd'ren doet , dit feg ick vermach de hedendaegiche Poezije , tot welc - ker ick meer genegen als bequaem ben , ende my dus geenfins en vermete , fçhoon ile van dit fwangerbare , rnger róeme alleen oniès tijtSjfo overledene , als noch levendç Poeten , wçIkernaemikmy gantfehnietaen en nyuige , veel min daçr voor houde , onaengefìen fyllçn my de wetendç geftaden , de voornoemde bo - ven de oude te fetelenen tebelauren , gelijck Entiiui dede in fîjné tijt , noemende de Poeten3heylig , 't gunt piçt groote redençn , hem verfakendç , van den lijd - r ( amen oprechten Hiop , en den God - lievenden Pro - pheet David mach gefeyt werden , als zijnde bemurgt Vol vanGoddelijck gelang , door welckçrs geiègende SpringhTad'ren , de domme verlieht , de leerline wicht , de vroome ghepreien , de fwacke gçlaeft , de droeve getrooft , de goede verheught , ende dç boofç bçftraft , verfchrickt eride vermaent werden , welckç ftichtelijcke outheyt , deur Befa en Clement Maror , in'çFrançe met trçffelijke Zang - rijmemopd'and're maet en thoen , ende daer na door Dathcnum in Ne - derduyfeh is over ghefet , ende dien volghens , door Kamphuyfen ende and're Hçerlijck verliert çn ver - gpdet , wiens hoofden onverwelckelijk daer door li ranft blijven , in voegen als Solon feyde , de Rijck - dommenzijnongeftadigende vçrganckçlijçk , maer de deught is çdel en eeuwigh , tot aenlock van dien , fogfebç ( niçt tegçtiftaçndç het gering vermögen ende 
d'onbs -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.