Full text: Jan Vander Veens Zinne-Beelden, oft Adams Appel: Verciert met seer aerdige Konst-Platen. Mitsgaders Sijne Oude en Nieuwe ongemeene Bruylofs Zegezangen, Raetselen, uytgebeelt met zin-rijcke Uytleggingen; sijn Gulden en Yseren Eeuw; als mede een Nikkers-Praetje. Noyt voor desen soo gedruckt

Alwaer dat fich onthoudt die niet als minne mindt , 
J^u'cani Egemaal , en Marris croetel Kindt : 
RUsgaethet nae behoor , Jt beftaet op goede reden , 
P ec y fer kan Vulkan' , en Mar6 Vrou w V enus í'meden . y ekomen in de zael , die als een blixem blonk , t , 0°r dien elk oogh op llagh , van Venus was een vonk , P y Singh op fijn manier de Minne - voedtfter groeten , Sv KIneC ëet>00gen knien omhelfen hare voeten . ûi k^ ^em we^erom gantich Vriendelickgegroet . Gqj - ^yaen , en fprack : O ! eel Neptuni bloet ! En r * Voor w'ens Altaer ontelbaar Minnaars knielen s £n ! cgen in de Lucht door op - getogen zielen , g v°eden met geneucht een fonderlinge pij n ? fien ^aer van fy n'et ont^agen willen zijn , j } - P'Jn , een foetepijn , die eenigheyt doet wenfchen , J^AY^derniffen prijft , haer omme - ganck der menfchen . £je y'flehen inde Zee , de Dieren ophet Veldt , 
v °g'len inde Lucht die voelen u geweit : fin vande Go'on u foetelaften dragen , 
Jk ff s watter leeft moet volgen u behagen , 
Dj mede van 5t getal die u ten dienfte fta , 
Jci S °fick wilofniet ) moetfoecken ugena , ij lomeen verre wcegh , om fonderlinge faken , o , ®en te dienen , hoop , het felfd' u Tal vermaken , öeleydt my daer ick mach vrymoedigh doen verftaen , j^e°orfaeck mijner komft 't dient heymelijck gedaen , . e dartele ßaefiin antwoorde , 'k ben te vreden ; 
fey fy' vol£h my dan , daer ick u voor fai treden ; ls Vertrecks genoegh , na luft , na wil , nae wenfeh , lCjic lj bedencken kan de íteríFelijcke menfeh . s0o , ra° : c fy luftigh voort , met halve Cabriooltjes , t ) e r ; nauw de vloer geraeckte met de zoeltjes , l'or a Uren °P en toe ' 8'n£en kiiPPe k'aP ' 
ï ) 3e aer^y'tvrijftewas , endatfoometeenfnap , - De J " Word' hy flock gewaer met veel omftandigheden euer - komft van Mars , en hoe hy hadt geftreden , 
R ? Ick 
KbK 2EVP , 323 4 5 6 7 8
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.