In augur at 10 . 71 
negotiorum mok Jubens pro incolumitate ßubdhorumgtneravm ßuscepit , impnmis autemut banc civitatem Serenitatiejm bumiU lime devot am } fed mßrmam - , debilem ; £ff ajortuna non jemelde - ceptamin integrum reßitueret , omaret^augerct , eamoL niveniret viam , qua nonmwm commercia 0 * Jl / lercurialcsartes , quam h - terarumßudia £ff fcientu in uno amico quafi contubernio juxta efflorefcerentjdenify ed rem deduxit coeleßi favore } ut de Academia quadam inProvincm Juls ordinandajmö cogitarit , animify banc divin am fententiam etiam ultima voluntateJan - civrnnt . Quoßatlo nobü quidem effedeßitßcd Nomen ejius cor . ßentiens ommum mortahumßama albowjcripfit atermtatii - , ita utnuncdemum fcitum iÜud egregium , quointer vivos ußus fue . rat , rebm humanls exemptum vere illußret ac concelebret : ViKTUHs Gloria A4erc£S\ Tu vero Princeps Serenißime , wn minori cumßollkitudine atfy wduftria } tampr^ßentü qitdm ßuturi tempore momenta reputans , illußre hoc munm a Divo Parente quafimanu traditumin conHitutoloto dedicaßi^am^ ob caußam cum ? nagnificentißimo apparatu urbem banc ingre - pra reliquü ditionü Tu & oppidü Academiam ineacon - ßituere , immo veluüPalladium quoddam collocarevolußi , quod nullius Ulyßü calliditate & ver / utidfubduci . nec ulla temporum injuria deleri potent . Recreaßi tarn prolixd Doluntate mä~ gmßcentid> 0 Serenißime Prmceps , deficientem banc Rempubl jacentemfy prorfut affli & am adß>es mehores excitaßi . Quo nomine m divin m Titas lau des ße eßundere - , eosc^ plend manu in ccelum efferregeßit quidem , fed reverentia , qua Te humiÜime proßequitur , inde quaß e medio curßu revocatur . Si enimpriva - torum occupaüombm intervenireparum conßulti eB hominis> cerü Principahbm curis multiloquio intercedere eritßacrilegium . Unicum eß quoddtßimulare nequiu quodfy magna animi A r>o - eis contentionepubliceatteßatur^Te inconßituenddrecentiAca - demia nonßolum oum optmü Principibus , quosprifca tulerunt ßecula , fecijfeparia , verum eos large inftituto^ fehei exitu ßuperajfe . Inter egregia quidem ßacinora , quibm Alexander JMagnirf inclaruiUnon poßremum cenßetur , quodjj>lendidißi - mam urbem Alexandriam condideritj verum illa non ita mul - to pofl omnium nequitiarum taberna , ommum fad : a eßofßcina fcelerum . Majoremßane glonam in omanda & amphßcanda 
Ur -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.