< * 1 
merus St finaubs Facultatibus , & ommbusTnnuIadditusin numeros SareTeas tefucat Sive - mm Theologie«» fivc Jurid . cs s fivc Medice Facukati addideris SEPTENARIUM Philofophicum . remper D E - N A R IU S hic exfurgit , qui omnes o . nnino numcros fijergreffus , de - nuo in aiia ferie numerare mcip . c , man . k°a° quodam md . c . u non per . feCto finuulas Facultates venire numero , nl . i & 1 hilolophia fuum J J I ^ Qir vere decumana ? eruditionis et edecumats lllos 
leos ou er omncsXs numaos tranlomtes , demum in U N O & NRLoZpto Figuiamd O ) vide ) fobfiftum , ut U N U M Ic . ant , & pr^eHftudUNUM , N IH IL , imoin ifto . & UNO omnia . Nam & NIHI LI fieura Circuli tibi formam exhibee , cujus quafi diameter efle nofTet Iineailla , quae unitatem notat , ut quae omnes numeros metitur . Abit enim demum omnis noftra Doftrina in eruditam aliquam igno - rantiam , & in ifiud , quod nihil feiamus , extra U N U M lllud , quod NIHIL O ifti additur , & quo omnia feiuntur . Ferfpiciat nunc aliquis numerorum ifta myfteria penfttetque accuratius , quam mirc inter fc omnia confpirent & conveniant . Uti jam SEPTEJN ARIUS Philofo - phicus fingulis Facultatibus D EN A RI . UM park : ita & tates O V A T U O R , fi carum numeri inter fc addantur , pariunt eundem DEN ARIUM , maximumillud Pythagorae myfterium , humerorumfum - mumterminuin , ad quem ceu metani circumaguntur & ie refleftum ut qvodrcipsä eil DEN A R1US , id potent . afit A ERN AR IUS , a vi imDlet univerfam numerorum difterentiam . Primus ille QVATfc R - N AR I U S folidi naturam oftendit . omnium rcrumordines metitur & anorehendit , ut Hierocles fidus Pythagoreinterpres , omnmmopi - ficem SC caufam dicat : qvo oftendi poceft pcfQV ATERM ARIUM illum iunctumlolidamaddifci lapientiam . qusifto fuoabfolrae o - 
mniavideatur . Qvod 5 . jam & SEITEN ARIUM & N VVEN A - R 1 U M iunxeris , iterum par numerus gignituv , & perfefto additur perfeftus , D E N A R IO fcilicet S E N A R I U S I Ille qvidem'ideo , avod omnes numeros fuoambitu Comprchendat ; hic vero perfeftus nrnnrie Mathematicis dicitur ; qvod omnes ejus partes aliquotaefimul ibmptsxqualesfint . ContinetenimSEN RIUS UNITATEM , BIN A - RIUM & TERNarium , quifinguli illum metiuntur ; qu ] q ; interfeadditi eundem produeunt . Atqifuccximpari . bus prodeuntpares numeri , quod nrr infumfuo caret aufpicio . Revoco mihi hic in mentem , qvae de rus olim philofophabatur divinus illePythagoras : NumerusilliIMPAR olenus diccbatur & pcrfedtus ; contra PAR , indiguSjdeficiens & impcr - feftus' illum formis deftinabat rebusque , qui intelleftu comprehcndun - tur ; hunc rebus , quae fenfu pereipiuntur , analogum faciebat : utfijam . hancfententiam etiamhäc in renoftramfacerevelimus , omnis feientia & intellcdtu & . fenfu dici posfit conftare , qui inter fe quafi colligandi & colligendij ita tarnen , ut intelle<äus fuperior fenfu fit , omniaq ; ablolvatin fingulisjfenfus vero , ut inftrumentum aliquod adhibeatur . 1MPAR rus porro unitate , qvafi vineulo qvodain unitur , neque dividi poteft . 
Sic fcienti« omnes uno qvafi ambitueontinentur , nec funt diydlendac , 
O2 tic
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.