i8 
les & flaccidi funt : ftudia culpä , non ftudi o fi vacanf' : aliqui non ea , qua dece - bat , educatione , quä fundamcnta morum vitaeque compofitae ponuntur , fubaäi funt : alii , cum tenerä , & cerse inftar , flexibili aetate fint , pravis fodali - tiis & exemplis corrumpuntur . Multi verö etiam alacres & expediti ad ea_ . funt , in quibus parum fortö voluptaris , plurimum laboris negotiiquc» reperitur . - adeo , ut , fi militiaefe addixerinr , non duriflima & obftantia quaeqi fubire formident . Et quis tandem durior ac pervicacior labor , quam qui contentioneomniumnervorumviriumqueingenii , intcrdiu noftuque , iti - vitafepe Minervä , exantlaturf Nonnulii , rnilitixne major , an literartim fcho - larumqjgloriafir , haefitanti cert£adeö militiampraeferunt , ut literas , Iitera - rumq ; cuItores , alto fupercilio , prae fe , contemnant , quafi foli ad faftigium vir - tutis ac dignitatis pervenerinti literati in fecundis tcrtiisve confiftant . Eftfua fanelaus fortitudini bellica : , & ed major , quo majoraadit pericula , & honefti - orejuscauia : Dulce enim eft , pro patria , pro libertate , proreligionemori . O utinam verö nunquam ulla esset belligerandicaufa ! Nequeenim virtus , neq» * scquitas , fedhominumma ! itia , fedinjuriabelloviamfacit : fipopuluspopu - lum , Rex Regem , Princeps Principem laceflat , propulfarique aut vindicari iii - juriam , libertatemque defendi , interfit Reipublicae . Quanquam in eo etiam cafuomniapriüsconfilio , quämarmis experiundaeffe , redte & fapienter rnes tradiderunt . Et quotusquisque tandem eft , quinontenuemjtogam . » praeferatnitentibus fagis , quaetot periculis fepta , tot dubiis praeliis objedta_ , » totfaepecIadibustriftia , eventu quandoque triftiflfima ? Si quando autemis eft rerum ftatus , utingrataarma infidiosä pace efie tutiora videantur : num fine literarum prarfidio , & eruditionis honore , foliciter expediri , moveri , ponirefumiquepoterunt ? Nonfortes . imlönehominesquidem funt , led beluisfimiles , qui lacefliti , inconfulto impetu , in hoftes feruntur , & quafi irruunt ; aut fecuri cladis & vidtoria : ; aut vincendi vanä fpe delufi ; tanto ve ! inhumaniores , ve ! infipientiores , quantö minus literarum feu humanita - temfeu fapientiam delibärunt . Quod fi aatemilläipsämoderatione , quam adferuiitmanfuetioresMufe ; illa leientiä , quam ftudia literarum culta pa - riunt ; illä experientiä , quam exempla literis prodita ftabiliunt ; belli mo - tus , vices , confilia reftringantur . • ecq uis nefeit , redtitis tunc omnia procede - re , & evenire , nifi plan£adverfoNuminefiant ? Fortiß ) mos quosque asolim bonis artibusac literis eruditosfuiflfelegimus ; non utexiis - nemconfequerentur , quam ipfamquoquemagis , quam ulla alia ftudia pro - mittunt ; Sed qu6 felicioraarma experirentur & faepe expertifunt . Sit igitur militae , fit literis fua gloriameutrum vir * genus alteri praeferatur : quiautrum - quefuotempore , iuoqueloco , utile , & necelTarium : quanquam fi quo lati - usacconftantius profuntbona , eo meliorafunt : ego , quod pace militiarrt» amantium fiat , non dubitärim literis eo palmam deferre , quod pace & bello , domi forisque proficiant . Aliäs qui utilitate vota , & commodis confilia , e - ventusquelucrometiuntur , eosinvariafcindi ftudia videmus» Hic , cernas , commerciisquacripandique vias . quas vel ipfanatura clauferat , perq ; omnes terras ac maria ditefeendi occafiones inveftigariillic , condi Urbes , xdifica - ri arces , palatia muniri propugnaculis , valloque & fofsä circumdari : Illic , inftaurariinclinatamacjacentemrempublicam , pangi leges , renovari foe * dera : alibi , honeftam pacem non neceffario bello , infidiofac paci fecuriora armapraeferri . Atillorumamnium>mirHm , quänidubii eveatus , quant * 
vices ?
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.