/ 
17 
rummagnitudkiem , agiiofcentatque3eftimabunt , quo illi laetiüs Academiae beneficiis ac privilegiis jamfruuntur . Nequefane dubitamus , quin abfenti - bus quoque , ac long£ disfitis , folennia inaugurationis , & nafcentis Aca - demise felicia aufpicia , praecurrens Euro ocyor fama , praedicäritjmoxau - tem prardicatura difertius , ac fidcm magis fa & ura fit , quae jam typis man» datur , fubquc prxlo fervet , defiderata introduftionis hiftoria . Quod fiergoilla faltem , qua : ibitüm SUA SERENITAS Academiac causä fc - cit^ pe & ore noningrato , nec occupato , ruminari , fuoque quaeque pondere ac * ftimarevclimus : licebitvelexunisillis infolitam Summi Principis clernen» . tiam agnofcere & veuerari . Eo quippe increverat Suac Serenitatis liberalitas , ut , quäolim prolixitate & lubentiäindigenis , cldem jam exteris , atqueex longinquo adventantibus , fe dilargiretur ac difpenfaret , ex eodam fontc# inplures , & quafiindies recentior , dimanatura . Loco ftabat adco fublimi magnificentiae decus , ut non modum jam , fed ipfum faftigium exceffifle , neqj adeö addi quicquam poffe vidoretur . Tantum deniqueubique indulgentiae ac bonitatis , ut neque accuratifiimis votis plus fingi , optarique potuerit , Sicnoftraquidemerantjüdieia : Sedaliterconftat Serenifiimo Principi gra - tiaefua : ratio : cui parva , qua : nobismagna ; quae fumma nobis , mediocriaj minimadenique , qua : nobis maximavidentur . Non qualemcunque fcili - cet , fed veram , fed optimö conftitutam Academiam Patriae noftra : Pater defi» derans , idjamagit , utfuaftudiis pretia , quaehodi£pafiim minuuntur » ad« feratnonmodd , fedetiamaugeat : quandoquidem , fublatis ftudiorum pre - tiis . ipfaefle peritura , verö dixit Romanus fcriptor . Non equidem ignoro , cffe aliquos , qui nunc in ftudia , nunc in ftudioforum mores invehantur : ftu - diofos , quaefti , adeö inertiä , & otio diffiuere , ut , nihil agendo , male agere di - fcant , licentiamquefuam , ad turbandam tranquillitatem publicam , adomne nequitiac genus , con vertant : ftudia vero literarum & artium adeo efie perfv - da , ut , cum multum publica : utilitatis promittant , obftent tarnen potiüs Rei - publicae , quam profint : fi fint Theologica , indifceptationes , diflidia , mox fciflurasEcclefiae . tandemhsercfes definere : fin circa jurisprudentiam vcr - fentur , ad fleftendas , cerac inftar , leges , torquenda jura , vertendamqüe in lu - crum juftitiam , non habitoaequi & iniqui dele & u , declinare . * cujus ; denique - » cunque fint Facultatis ac argumenti , in tantum omnia nocere Reipublicac in quantum plurimos alliciant , ac fibi devinciant , quimilitise , agricul - turae , opificiis , aliisque vilioribus vitae generibus , at maxime tarnen^ lieccfiariis , majore cum emolumento boni public ! » operari ac praeeflTej potuiffent : ideoque damnatas olim ä pluribus fuifle literas , cumque fui cultoribus exilio punitas ; fcholas dehinc ipfas fubverfas , veluti Roma nam , fub Domitio & Licinio , Confulibus ; alias , alibi , & alio re ; ipfas denique florentisfimas Athenas haud melius fatum experta« . Verum enim vero non sequi mihi effe judices videntur , qui quod vitio ho - minum in umbrä & otio literarum Mufarumqne fit , nonhominibus , fedip - fisliterisMufifqueimputant . Statfuum quibusqueftudiis decus , fua utili - tas , fuagratia ; fint licet plurimi , qui iis abutantur . Non defraudant dif - centiuminduftriam : alunt , ornant , dele & ant , folantur , public^ ac tim juvant . Sed & quo nihil eft optabilius , immortalitatem nominis adfe - runt , his , qui non modo literis ben£tinftifunt , fed & fe literisque digna - SwmumenU adpofterostransmittunt . Siquorum mores effaeminati , mol - 
c * les
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.