^5 ( l6 ) ös» ( lit . F . ) 
ORATIO I . 
PETRI MUS AIjS . TH . DOCTORIS 
& Profefloris primarii , p . t . Academix ProRedioris & Decani« 
VIri Munerum dignitate , Natalium fplendore , doftrinse praeftantiä , vir« tutisque cultuceleberrimi , Auditoresomnium ordinum honoratifli - mi ; Tuque , Nobiliffima Studioforum Corona . Quodoptimus rator TitusVefpafianus , fi quo die nemini benefeciflet , luper cacnaoi recordatusnegle<ftiofficii , dicerefolitusefl ; ; Amici^dtemperdtdi^ idem crede - remusdifturum efleindulgentiflimum AcademiaenoftraeFundatorem & Nu * tritium > fi quem diem virtute fterilem , aut beneficio vacuum transmitteref« Nihil enim prius , nihilque potius habet , quam de Ecclefia , de Republicä , deq ; fingulorum civium commodis quovis tempore bene mercri . - neque ullas horasdiesve pejusCollocariconqueritur , quäm quaetothominibus sine omni merito rnifi vitiorum cotentione , conduntur . Quamobrem aliam ex alia & fibiobligandimateriamcaptat , & nobiscommendandi praedicaiidiq ; prac - bet . Noneo quidem ingenio eftSereniffimus Cimbrorum Dux , ut laudari \elit ; cui unalauseft , laudanda fecifle : fed , invitante quodam bonitatis ac iTiuiiinccntio . gcuio , praeoptat 11011 vlvcic , quam non quam plurimis , & quam fieripöteft , latiflime , faepisfimeque prodefie : tanquam ita profuiflo ? fit demumbene vixifle^ male , nemini aut paucisaut raroprofuifle , Enim * verdquantäindulgentiä , liberalitate & pompä , SUA SERENITAS , nobile hoc literarum ac bonarum artium emporium , in elegantisfimä juxtä ac amoe - nisfimäKilonienficivirate , d . V . & Vl . Odobris , elapfi anni , fecundante Nu - mine , feliciter inftaurärit : nae id fua cuique feftiva : celebritatis non ingrato autobliviofo fpeftatori , maximö autem nobis , rem omnem , qua par eft , pie - tate recoletitibus , vera manfuraque fuggerit recordatio . Quanquam cum hicdocendiofficio fungamur , plulculum amoriautfavori , quam veritati , da - revideri posfimus , cum natalitiorum & incunabulorum noftri Lycaei pras - cones iplimet furgimus , Neque enim ajque noftra , atque aliorum , quos tätn propfcnon tangitifthaec felicitas , fidenVinventurapra : dicatioeft ; tum tem omnium maxim^feapprobatura , cum , cujus incorruptum eritjudicium , ferae actati retrö mifta memoria idem decantabit . Laudarunt interim , lauda - buntque , gratiacmomores , quicunque tum ( peftandi causa advolaverant» teftes fat locupletes , Viri tarn nobilitate generis & antiquitate prolapi ? , quam ingenii cultu , virtutisque atque eruditionislaude , poftremdrerum blice geftarumgloriä longd fpedatisfimi : quorum quantum honoris toti a - «ftui attulit illuftris praefentia , ac fplendidus confeflus , tan tum ponderis apud Deumcalida pro incremento Academia : nuncupata vota , pios applaufus , confpiratasquegratulationeshabuifleconfidimus . Eoquegratiüsnoftri Ci - ves , Studiofisfimi jurenes , cum adtüs fplendorem , tum Principalium merito - 
rum
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.