7 + 
frufträhicquaeratis / tumviliori , certö haud ultraxquitatem fumto a vobis pretio . Seu his ipfis feuhorum operis obftreperetis , aut quocunque modd rixandimateriam feu daretis temcrfc fcu arriperetis : quis non & protervi - am vobis & ingratifignificationemanimi , denique ftolidam audaciam irri - tandicrabronesexprobraret , & fiqu2e indeevenirentmala , vobis imputa - ret , vobis non injuria data decerncret ? Aderunt hofpitesVirifuiquifqueor , dinis eruditifiimi , ' , honoratifiimi , quorum favore nos prius dignos often - detis , quam modeftiam , tranquillitatem morumque elegantiamdabitis probatam . Aderunt Regii & Ducales Senatores , at quanti Viri , quanti heroes , quorumvultus & ora , ut fuiRegis , utPrincipisfui , revereri & ve - nerari fuarum quifquepartiumputabit . AderuntGenerofiffimi Holfatise no - biles , flosequeftris ordinis , quem non modo illuftris profapia : antiquiffi' maorigo , fed & magnanimitas , led & fortitudo & adverfus pericuia bellica inviftivis animi , fed & heroicaac Martiafaäa , Ted denique eruditio & to - gataereliquae virtutes infigniter commendant - Quorum altiora fpiranta - nimi , quam ut ullum vobis faceffituri fint negotium 3 prohibebunt etiam - > , ne fuiminiftri famulive faceflant , nifi cujus infolentiä irritentur , runt denique militespraelidiarii , aäuriinplateisinterdiu noduque excubi * äs , ut emergentibus rixis , turbis , tumultibus maturö intercedatit . Hos , ca - vete , ne vel verbo velfaftolaceflatis , feveros alias non ipfos tantüm in ar - ticulo , fed & pofteäSereniflimum Ducem vindicesexperturi , cujus quippe Majeftas contemtum fuorum non finet inultum . Neque putate veftrunu Vosimpleviffe officium , finonlaceflatisalios : etiam ne ab aliis laceflami - ni , evitanda : vobis , quibus id fieri poterat , occafiones funt , quae de facili hincinde offeruntur , iniispraefertim nundinis , quibus nemo alteriliberta - te fe fecundum arbitratur . Emanendum feilicet vobis eft t publicis popwiis , in quibus divertunt autfympofia inftituunt peregrini , ne compctandocun * illiscommittamini , Abftinendumä privatis quoquecomme ( Tationibus , nC vinooppleti , deque poteftatementis deturbati , faciatis , quod fecifle po' lleäpoeniteatrdehinc äno & urnis graflationibus , debacchatioribus , vo - ciferationibus , quae non tantum interturbant honeftorum virorum , & <juod magisdeteftandum , gravidarum mulierum quietem , fed Sc ab occur - fantibusautexhofpitio audientibus , praefertimbenepotisacebriis , inrixas> dimicationes , pugnasinternecinas , quas faepenonprius quam alteriuspar - tis caede depofitas meminimus , crudeliter vertuntur ; denique ordini veftro xnaculam , quam non facilfc eluetis , adfpergunt . Hsec & alia malorum irri - tamentautcane pejus & angue , cumaliäs fem per , tum hoc praefertim pore fugiatis , jubetDucalisdecreti audoritas , pofcitveftra & Academ# falus , flagitatipfa religio . Quiobfcquentur ( plerofque autem obfecutu' ros confidimusjben^depublico , optimfc de femetipfis merebuntur , fu£ nunc laudis praefumtione lacti , olim curfu & fpatio ac peregrinatione eju * magis httaturi , Si quisveroefletadeö depofitac fpei ac projedtx audacise , utfpretis circumftantibu» periculis , tarnen turbas darc non vereretur : n * illc & fibi Sc Acadcmjx noftra : maguum naalwm accerfercty fcu confoderet 
aliuw
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.