Full text: Christiano-Albertinæ Inavgvratio

4 - < A 2 ) ESC RIFT 10 
quodam laudum palpo permulceantur & titillentur , cui fi gloriam dempferis , virtus ipfa afpera futura & amara . Rede enimCatomajor , eos , qui virtuti honorem detraherent , virtutemfimulomnemdetrahe - re adolefeentibus dicebat . Et qvemadmodumLolon pr - emiorumvm - culo contineri Rempublicam ftatuebat>ita ha ? c noftra Respublica , null^ aliä falute perftabit , quam rite diftributis pr^miis , c^uae quafi pignora quasdam funt , quibus obftridta ingenua ingenia gloriam lemel partäm deferere erubeicunt , & * potius iisdem fattis , vel majoribus fuperare con - tendunt , aliosquepofttergaducuntadpariaadfpirantes . Et cujus obiecro animo non adderer ftimulos perpetuum hoc honoris pignus , qvodift novo hoc Mufarum facrario nunc conceditur , fiqvidem perfpicerep0' teft , quantum fit hoc beneficium , qvod ipfefummus PRINCEPS ftu * dia ejusa ? ftimet , cujus ipfenomendignumcenfet , ut in faftos eat , & fc'1 " ciafaciat nafcenti Academia ? aufpicia , qvod celfislimo fuo nom , nl jundtum in iisdem annalibus nominabitur , eädem famä decantabi' tur» Dabuntar nunc virtutum exempla in paucis , ut omnes intueantur> qvi iis admoniti , nunc qvidem non poffunt negligentius tradtarelicera - rumftudia , aut ignaviaeatqveinertiae devovereanimum , nifiin ipfumi1' mulPRINCIPEM velinteireinjurii , ipfumquefacratisfimum ingenioru111 & . lirerarumafylumhaberedefpedtui . Qvis vero nonaeftimet ilioshon0' res , Li . luculentisfimumillud favorisauxiliü , quod ab ipfoomnisdigni13' tis capite provenit , qvodqvia ab ipio fönte promanat , purius eft , ut hoio1' nes delicatc faftuofi , qvi alias titulos bonorum auguflisfimos fpero^ folent , qvodaliqvando indignis conferantur , nunc etiam i^lucriparCß deputent , fi principalibus aufpiciis tarn fplendida praemia impetra^' rint . Noneqvidemnegaverim , eöremrediiflfefa ; pe , uttitulinon^ ampliusappendicesvirorum , fedviri appendices titulorum : videri fepff in purpuräfaltantemaliqvamfimiam , ötaliqvemCa ] igukeeqvum ( nol° enim gravius aliquid dicere ) togä Candida cindtü , ambientem centuri^' prenfantem ungulis , & obvio cuiqueadhinnientem , mox cumfalcib^ & fecuri trabeatum . Multis atnplisfima titulorumportaprasfixa eft vir' tutisRegia ? , deqvibus , qvoddeCivitateexiguävaftisfimamportarnh3' bente dixit Diogenes : Pidete , neper portam elabatur veßra Civitas , & cC' res : videte ne per titulorum portam elabantur veftrihonores . Sed fruftr * qvidem hxc & alia , qvas nonnunquam Ipargit maleferiatorurn ho & y nura , & a litcris averlorum improbitas , objicicnturalicuiab ipfonoft'0 Apolline , ad fummos iftos honores admiito : cum nemo interillos jltr qvi non totus teresatqve rotundusj nemo , qui non omne punctum tu'e' . rit , nemo etiam , qviindubiumvocare hoc posfit velaudeat jnemo^ honorem , illum felicitatis rorem , quo nutriri folentpraeftantisfu * 1 mentisfemina , vertat infomentum vanitatis . 
Conftituerat quidem Serenisfima lua Celötudo haec publicorum p° norum folemnia ipfi feftivitati inaugurali adnedtere , ut ej us quandam pa temfacerent : fedcum Candidatorumindies crefcret numerus , ternp°rj que anguftia omnium examina atque difputationes non admitteret , ta fuerunt in Nundinarum Kilonienfium tempus , toti Cimbriae facruw , fpeciatimin odtavura poft odtavas trium Regumdiem , dieraß ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.