16 Visio Jovialis . 
nec indu & isad cempeftivas irrigaciones , reduftisq ; viciflim aquis recrearenti tantumq ; proficereut , perficerentq ; cultura , uc durifllmum lernen dudtis a<Ue radicibus eniollefcerec , acprogerminarecin iegetem , adeptumq , paulatim ma - turicacem luam , ingenti copia , mellem ferream colentibus dareu . Cum paulu - lum a narratione repaufaflet , in efTufi / Iimum nlum folutus fumj , Tum iUe» 
equidemiitud quod retuli , verum eft , niü ribi pIaceacpotius , exprodigiolähac confitura metalli , traducere ad hominum ibinafcenciumingenia , & animicui - cum , ut haud quaquam ridere , vel admirari debeas»fi horum omnta ttudia repe« riancur afpera , & abaliorumhominumcaptu , auc confuctudine > omnesinftitu - ciones cam difficilesaclaboriofae , deniq ; ita ferse aeferres difciplina ? , ucquo - cunq ; jaciantur fparganturq ; , ferreas melles femperexhibeanc . Civicacem bet & quidem unicam , impedieneibus impendencibusq ; faxis & fcopulis fam© * fam ; cujus la ? vam , lacus vaftisfimus , dexerum vero lacus mulca flumiDa ? me * diam fluvius oblivionis dividir , MaximaparsCiviumperegrinarum regionum * homines ( unc , qui , ucnominafuaUrbi dedere , Patrias ( üae , fimul & nominunu fuorumobliv fcuncur ; horum omnium una confuecudo , cancum facies , larvis diftinguuntur . Omne genus carnium pretiofiflimum , fola caro humana viiis eft , cujus efu tamenabftinent , fedquiaulcro ficiunc , iänguine deledantur . Cü' cerum nulla gens in mundo mortem Principis fui curac Iibentius , auc exequias colit religio fiusj aliorum vero cadavera parum penfi cum Thcodoro habeoc» utrumhumi anfublimi putrefcanc , pleraq ; corvis auc vulcuribus exponuneur# Hominesalibi nafci , hic dices , quocidic mori . Alienaspraedaemultuminhiant» & vivunc exrapto , quod uc legitime fiat , Draconis legibus muniuntur , Relig1 " onem ne quaere , nifi qua : vanisfimis hominum opinionibus imbuitur , & noltrafl® veritatem quafi populäre maneipium paricer ac fa : de compungat . atq ; in luprem * vulnera Pietatis , in triftia animarumdamna , inDEI , hominumq ; contempci'no , in publicasRegnorum everfiones , in feva populorum diilidia > incaedes ftra» gesq ; mortalium , finiftro non magis numine , quam maloingeniiGenio re debachacur . Martern & Bellonam uc plurimum colunc , quibus , hodie fam - mos , medios , infimos , utipecora pronos in fuaobfequia pellexerunc , mulios auflis & acquificis pofleflionibus exeluferune» pudore & verecundia Virgincs . fi' delitatcCives»facramento Militcsfpoliarunt : uc jamChriftianaRespub . lameiv tari poflic , cupiditatem hanceximmodicohabendidefiderioimmodicam , adul " tamjam , amplificacamqi fuis faspe cervicibus imminere , & nimium quantum^ reformidare cogatur , ac pati gentem , noftrispotius vitiis ac difcordia . quam pr ( > * pria fortitudinc atq ; merito fortunatam - s» Habcsrigidifllmorummorutnre^i»' onisq ; leviffimam deferiptionem > Caufäprofe & iqnis & difceflüs , ucfatisexcir * cumftantiis eruitur , tarnen hie etiam votum eft , vocum inquam adCimbricidpw' linis templum»quod religiolb culcu colic Kiloniju»t Nuper novi ricus , nova D#' ineunabula , multos e locis variis excivere fapientes . Cum hoc magno fpiric11 dixiflee , voti ? i ) m cecinic Carmen^» 
Kila vetußis nobile feculis Nomen renafeens , Pindaricam julet Deplere Dircen , tf Cygneos Carmintlusfuperare Leßot .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.