refert , ömftes , inquit , Meäicinäm Rom# profejfos } & foberdliuM ärtium DottoVes , quo Ubentius & tpfi urbem mcolerent * & c & - ieri appeterent , civitate donaruit . Quod beneficium eo pilaris seftimandum > quia id xgriiis ante häc in urbc Romanä talibus dä - tum fuifife vel inde colligi potefl , quod id Nullius Archias Poet£> Magno Eloquentise conatu , impetraverit . Carolus Verö Magnus quem non foliim honorem habuitliteris , fed & labörem impendit ? Cum & facrüm Codiccm fnjuria tempörum depravatum ipfe corre - xit , ut rudimenta linguse , qnX nullatürfi extabant , Tyroriibus litera - rum prseferipfit , in ftudiä difeentium magna cüräinquifivit : deniq» vero , Alcuini , magiftri olim fui confilio , Academicam Lutetiae Pa - rifiörum inftituit , attributo ei loco amplilTimo , qui hödie tertiana partem prin'eipis illius urbis conftituit , & ä ftudiis IiterarUm fplendi - diflimum tlhiuey^fatü tiomen obtinuit , quod hodieq ; tüetur . E " andern deineeps Academiam opimis privilegiis Cäroli fucceflbreS , donavere * Ludovicüs inprimis fan£Uis , qui & de Roberti Sörboni» intimse admifTionis presbyteri , ac pofteä Canonici confilio , celebef - rimüm illud Sorbonae collegium Univerfitati addidit : totius iftilis Academiaj tantus aeftimator , ut dicere folitus fit , tolerabilioremfibi dimidiA partü fiii redituum , quam Umverßtatis Pariß " enßs fore jatturam , ut tiner alios teßatur Rocolefius Hiftoricus Sc Confiliarius Chriftianiffimi Regis . Quantum deineeps huic ipß fapientise Domicilio , beneficentiä Francifci I , quantum & noftds temporibus magni Cardinalis Richtelii , aliorumq ; magnorum vir0' rutn liberalitate acceflerit , notius eft , quam hrc referri debeat . Cef terüm äCarolo hoc Magno , non folüm Francia , fed & citerior Gci' mania , primäm eruditionis Cux ac literarum originem arceffit , 
«biqj id Operam deditj ut quiarmorum fuorum , idem & ReIig'°nlS Chriftianas & fimul difciplmarum curfus eilet . Nullam gentem bellavit , quin Christum inprimis de eätriumphare vellet . Quöt Provincias , verfusOceanum fecit , tot Cathedrales Ecclcfias , qu^c Ecclefias , tot Scholas erexit . Semper nimirüm cum pietatislWii * conjungendam putabat artium liberalium , qualem ea tempora k * c " bant , culturam . Undc & in quarundam Ecclefiarum fundationi - 
bus aperte cavit> ut ibi alerentiir viri , qui Latinas Graecasqj li^raS docerent . Caroli fexemplum imitati deineeps funt pofteri Principe^» & magis magisqj in dies er e teere cöepit honor literarum , auZul ^ Validoque inprimis ReligiQnistibicini innixus» Sacrisquipped»^
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.