Full text: Christiano-Albertinæ Inavgvratio


ORATIO III . M 
fton magis invifum Magnatibus esse folct , aut miilus gratum , Quod li re null ! aliä , brcvitate ( altem placebo . Non etenim cumulatisfima« , quas in Te Sennijfimct nemo non admiratur , Virtutes fingulas vel dc - libare praefumo , fuhmergi namque proclive foret , fi tarn vafto pelago mc vellem committere , id unum fubjedisfimä gratitudinc non deprar - dicari nequit , ( fi vel millibus in häc Inaugurationis Solemnium coro - oide dicendi committeretur provincia ) quöd höc feculo , fub häc rem« porum injuria , in hoc primo maturefcentis . / Etatisflorz , Sereniflima Tua Celfitudef fubjimia , nee minus ftupenda quam falucaria condendae novae Univerfitatis Confilia tantö Zelo , tantäque conftantiä profeqvuta fit , utineffeftumtamfeliciterea deduftaefle , nunc literarum Orbis univetfus gratularifibiposfit . Nequeenim magisalienum quidquam videtur a prae - fentis feculi moribus , quäm Studiis favere , patrocinari , ne dicani nova_» jncrementa . parare , plerisque Heroumhodieplus fagatae quam togarar miii - tiaetribuentibus . Et , fivel rnaximö quorundam animis non omnis Mufa - rum amor exulat , yErariojrum tarnen non ea eft opulentia , aut redituum ubertas , quae fufficere creditur reducendis adantiqvum vigorem , aut con - fervaudis , nedum de novo fundandis Literarum Emporiis : Quamvis necdiffitendumfit , praetendifaepe magis duriorem hanc temporum infelici - tatem , quim veram tanti negle & üs caufam exiliere , cum experiamur pasfim , vel decies fi non & centies plus k nonnullis in varias voluptaturru illecebras & fpeciofas quasdam vanitates , ac momentanea faepe obk & a« inenta annuatim impendi , quam requirerent ejusmodi gloriofahiEccle * fiam & Rempublicam beneficia . 
Longfc dtVtnior Tibi mens eft , Sefaritßime Princeps Cbrißtane Alhertt * s qui licet in eäadhuc fis aetate conftitutu$ , qüae voluptatibus affici & delefta - menta quaersre inprimis folet , , public am tarnen Salutem , quam inoptimdju - veututis educatione fundari , ac dexterrimo literarum cultu promoveri agnofcis , ^ / / * - «# omnibus praefers , immöpro fumtnts Tuis non immeritö re - putas . Acnofti praetereä , Augufte , tum demum verö Celfißlmos diciPrin - cipes , quando ad Aiternttatis Culmen adfpirant , quam nulla rationc Tc confeqvuturum faciliüs reclfc credidifti , quäm fi divinum gloriofisfimi Parentis de condendo hoc novo in Terris Tuis Mufarum Parnaflo con - filium feliciter expedires . Nec fallere Sereniffimam Celßtudmem Tu * am fpes ifta ullo modo potent , ctim vel folö tanto inftituto , & feli - cisfimo hoc peradae nunc Inaugurationis aufpici6 jam fadus fis Im« mortalis : Etfi enim Mortis , imperio humana nulla exempta fit Majeftas , abinteritu tarnen & obKvione Cultum MagnorumPrincipum vindicare Ii . cet , quod literarum monumentis , quae ferae etiam Pofteritati , ad mundi ufq ; confummationem , gloriofa Eorum in literariaminprimis Rempublicam Be - neficia legenda & admiranda fiftunt^quam felicisfimSexpeditur . De / , 4»f - & «' Arabiae populis , Hiftoriae rcferuiif , quöd , ab interitu Regumfuorummemo - riam vindicaturi , abfcifla mortuorum capita , auroquc obduda in Templis collocarint & confecrarint : Nos qui aeternum Tuae , Prmcmm optme , Vir - 1 ( d * ) lutii 
% 
G
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.