44 ORATIO 
re poffis , velisque . Non pofl'um optimum arbitrari ; Principis opitf , cujus nomine non ftatim , qui fecit , optimusPrinc . eps efleintelliga - tur . Atplcraque , qua ? luxurianti feculo funt in delitiis , non magis bo - ni quam mali Tibi vendicant Principes , feu faciendo , feu posfidendo : fepeadeomalismulantur , utbonos , imo optimos gloriä vincanr . Tum adeö qua ? dam perfida ( unt , ut , fi prsefertim alium dominum fortiantur , nemini minorem , quam auftori fuo , gratiam referant : oblivifcunturquafihujusjdumaliusufibusdeferviunt . Aiio y acme - liore ingenio litcrae funt : non amant , nifi bonos ; neque nifi a bonis amanturt qua ? runt bonos ; a bonis qua^runtur : posfidentibus fe , tan - tö minus perfida ? funt , quantö plus cum virtute habent commercii : ab hacfumuntinitium , hacadolefcunt , hac flant , in hanc definunt» Itaquequodboni Prjncipisproprium , Sc TUA BONITATE , O PTIME PRINCEPS , djgnumeft , faciSjdum kiterRcgiminis Tvi totmomenta , literarumquoque , needefultorie , fed ut Stator , ut Nutritius , ut Pater , curam agis : & quo melius de his mereberis , eo magisgratas reperiesi . eftimant enim beneficiaTVA . pcnfitantq ; , quann fit , Se , quafiexilioolim punitas , nunc recipi , ac penc exrin - ( äasliberalisfimisjmpediisrefoveri . Sedqua^Tlßl ab illisgratia ? Qua nec major , necbonitateTv A digniore ( l , memoria benefieii , ac laus benefacientis , lata > diuturna . ParumTlßi jameK , Holfatia ? T v IE ter - rifq ; finitimis Optimum videri : parum , hinctetati innotuillc : . extero quoqueorbiTE laudant litera ? , venturifquefeculislaudabunt . Neq ; poteft jamlaus TVA cohiberi , ne ab ipfa quidem invidiä , quin iif - dem , quibusliterai , fpatiisperegrinetur , & unä cum illarum monu - mentisin momenta a ? ternitatis progrediatur . Cum enim omniamor - talitate fint damnata , Te tarnen , quafi hac lege exemtum , futura ? fa - mar & immortalitatis prasfumtio magis , quam prafentium tempo - rumlausdele & at . Neque alioMajoresTVI , quam literarumfubfidio , caducam mortalitatcm exceflferunt . Marmora , aurumque & argen - tum fatisquide , quanquamnon fine oblivionis vel negligentia peri - culo , ora vultumqueexprimunt : atvirtutes & merita , necexpresfiüs , neque tutiüs , quam literarum monumentis inferibuntur ; qua : , quo parabiliori conftant materia , eoplura , & latiüs loquuntur , minuf - quepereundi periculofubjacent . Hocuno , Ted haudpau . loes feü - cior , quod cum MajorurnTuORUMmerita pinxerintaliena^TuA nunc domeftica ? > & Civitate donata ? literse , Muf<eque pingant , tan - to re & ius laudature , quantopropiüs & magis iis fruuntur» 
Ad'modum ergo fimusingrati , nifi ingrates & Iaudes , in vora & omina , quiequidinnobis five lingua ? five mentis eft , confpirata 
con -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.