Full text: Christiano-Albertinæ Inavgvratio

ii ORATIO IT . 
habuifle , idcircö ejuscives exhacemerfuros coa & osfuifle , ignem ! iJ - menqveluum de alieno igne ac lumine accendere : qvem dum cu - pidiüs lxpe qvam cautiusinftar Promethei confedati ( unt , in patri - am reduces PandoraPyxidem nonrarö fecum attulerunt , exqva o - mnisgeneris morbi maliqvemoresprovolantes patriam infecerunr . Ex qvoconje & u facile eft , mancipi nexu Sereniffimo Principi in lu - cem lapientiasnosprotrahenti ocdloqve gloriae nunqvamcaligantis donaredehderanti noselle oburi & os . Certe fi locus mens , fi totus lingua efldrijhisccomriibus exaäe aeftimandis atqvedeprxdicandis non fufficerem : cumqve ipfa temporis anguftia excludar , praeftetq» t . cere , qvampauca de hismeritis dicere , hujus muneris digne obe - undi neceflltas in aliud & qvidem commodius tempus rejicienda e - rit . Nos interim intimis animi fufpiriis Deum Ter Opt . Max . ve - neramur & obteftamur , ut adedmunificum , adeo benignum^omni - bus , cujuscunqve finc fubfclli , fivc intra qvatuor decimos fiveinfrä numeres fubditis iuis bene cupientem Patrem Patriae , Principem ac Dominum noftrum Clementiffimum diumorcalium caetui interes - Icjtotqve annorum qvod tubditorum fieri velit . Largiaturilleca " Ii terraeqvearbiter , ut SuaSereniflimaCellitudo^qvamin individuo non poreft , in fpecie tarnen & Pofterisad ultimum eftoeti mundi ter - ir»inum , irnmortalitatem conferver . Sit interim donec & alia votis acccflerit , SuaeSerenitati Ioco fponfa : haecillaipfa a nobis nunquam fatislaudanda fapientia noftra , quae in domum fponfi pro dote ad - ferac aureum perpccuae fclicicacis <5c gloriae fplendorem . FaxitDeus ut fub bonisoptimi noftri Principis aufpiciis } obliterata omni cx - antlatarum calamitatum memoria , nec non dccacuminatis omnibus adverfitatibus mellitiflima noftra Patria , belli motibusadinterneci - onem usquefat faepefat diu conqua ( Tata , ficutincepitvernare , ita to - ta impofterumfloreat , perenniquebeatitudinisautumnogaudeatat - tjuelaetetur . 
Nuncmeusjam fudatequusadmetas , quapropterulteriori fivc proloquio fivc multiloquio hic finem hic termi - 
numftacuo . 
( Ut
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.