io , / ORATIO ! . 
& laxatis cupiditatum fibulis , portentamalorum facili nifu parruri' antj moreque ventorum , qva data porra ruant , nec non peftilenti halitu & publico & privo ftatui lethifero omnes , quas pertingere poflunt terras , perflant . Ab hiscc certe , qvibus , ut diximus , , natura potius noverca qvim parens eft , nec non qvi ita conducunt fcicnti' as , ut pignori obligent cerebri ( eu judicii dextcritatem , vel maxime in Rep . cavendum eile ( eriö fuademus . Ex hisce praemiffisfacisfu - perque patefcere arbitror , nccqvemvis agrum avari voto agricolx lemper refpondere , nec ex quovis ligno , licet infpeciem affabie de - dolato & exafciato . , fieriMercurium , Ted ubiquidconfummatiipe - rarc velis , necelTum efle , ut natura^quac habücs , do & rina , qu# ( cicn - tes & faciles , & adfuefa & io , qux promptos reddit homines , omnino concurrant , fibique mutuas invicem pneftentoperas . Quac cum ita ( int , qvis tat dignis ad fidera evehetlaudibus laudabile , & . in omnc acvum , ut fperamu$ , duraturum Serenifiimi Principis noftri , DOMl' NI CHR1STIANI ALBERTI , magni Parentis , magnorumque Avorum non degeneris progeniei propofitum ? qui ftacim , ubi im - petuofi marisfludibus regiminis cimbulani committere debuit , hil prius nihil antiquius habuit , qväm ut ceu in cxteris omnibus , i - ta in excitanda praecipue & ornanda hac Academia , Divi Parentis , utpote primi Authoris & Fundatoris , at qvanti ? certeomnialaudun» encomia exfuperantis Principis veftigia premeret , quodqve ille pio conatu inchoaverat , injuria Verö temporum ut & morte prjeventus ad umbilisum perducere nonpoterat , hic pacriflansFilius^atavisedi - tusRegibus & Eledoribus , Omnibus numeris perfedum elegantis - fimc abfolveretj nec non tot tantis^ue infuper habitis , quibuscutfl ob funeftam nuperi belli devaftationem 8c defolationem confli & a " batur , difficultatibus regiminis ( uiauguratöfusccpti primitiaSjDco» Ecclefix>ac lubditorum laluticonfecraret , hacH ; ratione juxta lytf> " bolum luurn paläm teftatum faceret , fe per afpera ad aftra tenderc , palmxque fimilemefl'e , nullisfolitum deprimi oneribus , fed ( ubqva " cunqve mole lxtiorem adlurgere^ßc qvaqva verfura patulosdilfun - dere ramos . Si verö is Pater Patria : audit & c falutatur , qvi in eo to - tus eft , ut fubdkos fuos locupletes & omni rerumabundantiaaftlu - entes reddac : fi in fubditorum amoreac deliciis habetur , qvi acrari - um^tanqvam omnis potentiae civilis compendium . , etiam genium defraudando fuum ( plendenti luto impleat : Si Fabiiexemplo civi - um clypcHS , vel Marcclli , eorumdem gladius dicacur , qvi provinci - 
am ; 
/
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.