( • ) Denn» , troer leg , bliver den beqvemmestr Hoved - Jnddeeling af de Gamle» bru - Selige Digtemaader , »r og i Gründen den samme som LIavir metric» fei» fslger ; da den , endstisnr uden bestemkt Grandser oq p«ssende Orden , sarstilk foredrager Drottin ? lle , Logmsllt , Rünhcnda , oz sidst Loru^rdalag , hvilkee som der aidste jeg Häver sat sorst . ' -
' ' ' § . z .
. . . »SM , ^
QSore crldste Digte af og efter Snngesprogtt beere med rate Navu af Fornyrda - Ha'rrr cllcr Fornvrda - lag , der er en Sang af gammel Smag ogTale^Brug , som her iferr lader sig fee ( Kap . I . § . 19 . ) . Jeg Häver dersor ei taget i Betankning heraf ar giore en Hoved - Bensvnelse , uag - lel H - rca^lykiU , der ei vced nogel almindeligt Navn lil Syngesprogets Digtemaade , uden Grund indssranker Foriiyrdala^ til Vet - Slags Dig - te , som druge : o Rim - Vogftave ( Kap - U . § . 14 - ) , kalder d^erimov Väl« karlag , hvor de alle tre erc for Haanden ; da dog Hüne . gamle Poeter ei aiore heraf fcrrffilte VerS . ^lrter , men tidt og ofte baade i sex og aateLedS
' ' * - . . 3 4 #4 ; « .
Sange bvuge to og tre Rim - Bogstave iflang om Hinanden / udi en eeneste
S>r»ph« , s°»>h«r > Z ? »g>mg - s« ! j w . , . . . , ^ ;
Ehii 4 Vir i ; , j ' , MtN Htft«la>rd r : . ■ * - mr' . . . . "
Vilia brödur " • ) Ovindt braglc . . Jfiid sä« «
Vitt» Vxttr Vanlande tif - A
Vanlonda kom . ; j «vdino ©tfluelfc i« - ui
D - e - En Hex log Livet af , cllcr Brechte ham ( fee Kap . II . § . 12$ . .
( J0 / 1 Ii Q jm * bik» >iil« * i
»• fi * : v Fornyrda - lag , efter den her fastsatte Hoved - Bemcrrkclse , bestaaer deelo af aaie deelö af sex Led , at forstaae hvor Sangene deele sig i be« steinte Srropl ) er . Aare - deelede Verö crc igten to Slags : nogle foni rage baade til For« og Bägsev'ct fire lange Stavelser' vegcams qvlda af
B - g»nv«ls«n . " , >»M «n
Senn virö Scslr . n» [ 'M , Med cct Dar« alle tl» ! : ' * u «z
Sil» » plngl • _ Slffrne samlcde
bc
G

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.