48
Tredie Kapitel
De Gamlcs adffilligc Vers - Atter .
§ . l .
^ ) enLyst og Fornolelse vorc Fsdre satte i poetiste Ovesser , blev ei staaenveö ved cn eeneste Digtc - Maade , men , som nian scer afciaveme . rrica . opfandt Tid efter anden deraf adstilllge SlagS , dem man kan hen - fore til fire Hoved» Klasser , af hvilkc enhver Igten indbefatter fcrrssilre WerS - Arttr . En Verö - Arl , mocZuz carminis , metrum , kaldes af de gamle haccr , bragr^ lag , hvilkersidste fornemmelig Häver Hensigt til cn» hver Ver6»ArteS Tone og Melodie . Meere herom i Anhanget .
( ' ) Hutta , lykill «ller Clavis metrica , tu LEre - Digt om £ . Hakan ( Banile oj Herluq Skule cf Norg« , Häver den beromle Snorre Slurlefe» til Forfalter , der d«U famlede , deels som der soneS opfandt selv 100 forfficBigt Vcrt - Arter , bog mange deriblandt , hvad Zorandringen angaaer , heel ubetydelige , og macu flee eller« aldrig brugte , allennindst af de aldre Skalde , som nogle leved« »ver 100 Aki rtlforn .
§' 2 .
De fire Hoved - Digtemaadcr ere : i ) Fornyrda»lag uden Rim , scrdvanligft af tre eller fire lange Slavelser , Forogninger uberegnede . 2 ) Drorc - qvedic , vel ei altiv , men ostest rimel , saaledeö al ethvert Led ri - meS for sig felv , det bestaaer nu af fcx nu af aate Slavelser . z ) Tog« inallr , rimer sig som Drocc - incellc , men er noger Forccre i Sravelse - Maa - . Ict . 4 ) Rünhendt , rimer fleere Lcd med hverandre , > ogsaa forffielligr i Henseende lil Slavelserneö Antal .
« t
( • ) Denn ? ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.