Og Mtd Skiolde
kystlg siridde . BlsdttS Strom Euscde i Slaget ,
For ^vssrdetö Anlob Bukkedc mange .
Her bctcancß alle Oge«Ord med forstiellige Bogstave .
§ . 7 .
Underliden beroer Oge - Orders Aittagelse paaren vilkaarlig'Scan« sion , hvor SravclscrncS lange cllcr forte Uvlale finvcr Slcd eftet Bchag , dog bliver det soin ostest kiendeligt deraf , Jat Rimlinien , forvcd hvilkcn Oge - Order staaer , alriv Häver fit fulve Led - Maal cllcr bchorige An« tal Sravelser . Z ovrigl maa Overlobs »Ordcl ci soges i fammcnhcrngcl»« de Stavelser af De Ord , fem egenllig udgiore Lcdinaalct , men der vil staae for sig fch> , fomct EensiavelftS - - cllcr TostavclscS - cllcr to Eenstavclfcs - Ord . Zhvorvcl all Dcttc sceS af ncrstanforle Sied , kan dog folgende licne
D : hoiere oq regelrignge Diare tillade siq sielden , saalcdeö som saak er , al ovcrssride Lcd» Maalcr i cl Ogc - Ordö Aiuagclsc . Men dcfto öftere steer dcne i Syngesprogct og de nycre dcrhcnhorende ^Lerö - Arcer , hvor
ulydermecre Forklaring . Gripio fpa .
P Gi^full at golli enn gleyer flugar irr älifi
oc i ordiun fpakr -
Du blivkr dm gcvcste Mand undcr Eolcii , Den »pptrste
Blandl alle 5>ongkr , E^vinild paa Guld , Sparsonf paa Fingt , Llf hrrligt Udstkiide
Og fluid i Tale .
§ . 8
cn

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.