19
Andet Kapitel .
Dm de poctiste Grundregler i Almindelighed -
§ . I .
( ^ftcrat have i foregaaende Kapircl givet en fort hiftorist Beretning om DigteknnstenS Brng og Bcstaffcnhcd i de crldftc Tider , kommer jeq nu ül ar lalc om Forfarninym fetv , som mig synes lader sigallerbcqvcmmcst fcrctc i LvS og bcrydc , naar man forft samlcr og rager undcr ccr DigrckunftcnS
almindcligc Regler , og sidcn viscr dcrcö rette Anvcndclsc paa dc forsticllige Vcrö - Arier i SerrdeeleShed , som stce stal i der folgende Kapircl .
§ . 2 .
Q ? or aamle , saavelsom maassee al anden Poesie , bruger baade lan - ge og ftakkcde Stavclser ; dog er ei Vene saa meent , at enZStavclse hos 06 , sein i L . uin oq Grcrst , er af Naturen lang eilet kort ; mcnSravclse - Maa« lct cller O . vancileren , cndogsaa af en Position , er her vilkaarlig , og kom - mer ikkun an paa cn langsom cller haftig Uvrale , som retter sig efter Po : « sienS niecrc cller mindre OrDtighcD«
§•3 * »
Der höre mcftcndecls lange Stavclser , feinarsamftsfur , tildenordi» sie Sange , da dcrimov de stakkede , skiörar samstsfur , finde her ofte Stcd , som öet syneS , for at faae des fleerc Ord satte i Versct ; det er derforde ailerhnppigst bruqes udi Syngesproget og besiegrede Digte , der ci saa noie binde sig til en ftrcrng Jagttagelse af de poctiste Regler . Dog norgreS . ikke ac körte Stavclser tidt sorekomme i den hvierc og künftigere
E 2 ■ Poesie ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.