ig ====
Visen , cndssiont paa sin Maade rct god og flydendc , anstod dog ingen« lunde Forfattcrcn sclv , just fordi dcn ei var künstlet nok efter De TiderS Maade : PelHvis« , saqde Konten , er iüa ort , oc man cc verda at qveda adra betri ? : Denne QJifc fcuer ikke dcrt , og faacr jeg vel at giere cn an» dcn noget bcdre .
§ . Z6 .
Efterat Venne nye Digtemaade saaledes havde fortrcrngt de Ganu lcs melodiste Sprog , ar Det »erste» ei meer fandr Sted i daglig Omgang , saa uddode derfor - ci en i saa inange Titer vedholdende Skik og Ovelse , nu og da ar tale oa svare med Sang og Digt , ude» foregaacnde Bctankning . Historien viser , at bcromte Skalde af Mtddel - 'Aldercn heri sulgdedealdcreö Exempel , og uagrer den nyere PoesieS kuustige Forfarning gav Digteren langt fleere Regler ac icrnke paa og rage i agt , nu cnd som tilforn , vidstc de , naar der ffnlde v«re , med storste F«rdighed strar at udfore dercö Meening i smukke Vers over enhver modende Titdragelse . Tanta ( siger iX>Orm Faß . da» . Lib . I . J Cap . 6 . ) hujuj pocfcos cxccllcbant promtitudinc ut qvidvis cx tempore verbis fcletlidimii congcftum rhj'tlunis anificiolis & odis proferre «5c decamare vaiuenur^

i
Andel

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.