eller
Syngesproget .
§ - i .
er upaatvivleligt , at vore Fcrdre , Nordens forste Andvaanere , have ligesom andre Folk til alle Tider havl et SlagS Sange og Dig : e , da Sangen holdes rmelig for ligesaa gammel , som det mennistelige Kion selv : men hvad Visse Digles forste og aldste Bestaffenhed angaaer , lader slg intet med Vished sige derom : rimeligviis vare de , som andre Opfin , delicr i Verdens Barndom , afen megel simpel Forfaming , der ikkunvid nogle faa Trat ssillede fig fra daglig Ta'e ; chi der maae her som aUevegne have gieldet , hvad tLduinctilian siger : »nteczrmenorrumc ! t , ^vamob5eiv» - üo c>irminis , d . e . Dlgttn er «ldre end Digtekonsten .
- A § . z .
Forste Kapitel .
Nordens crldste Digtckunst

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.