Full text: Om Nordens gamle Digtekonst, dens Grundregler, Versarter, Sprog og Foredragsmaade

Int> hold . 
big o . s . v . 41 . Omstrivning paa Himmelen ic . 42 . Paa Iorden o . s . v . 4z . Pa» Gr . rö og Tr»er . 44 . Paa Guldet . 45 . Paa Gnldringe . 46 . PaaTiderne . 47 . Guderne omstnves . 48 - Med hvtlket Hovedord - 4y - Omstnvnmg paa Mandsolk . . 50 . Paa Fruennmmer . 51 . Antonomasien sandtoq herSted 52 , z . Hoved - Ördi Hegge Kions Omstnvninqer . 54 . Hvorfor det tages af Troern , . 55 . AndreS Meening derom . ; 6 . Omstr anseer ei en vis Stand ogVilkaar . 57 . S«rrdeles Omstnv - ninger . 5» . Kongers og Iarlers Qinstr . 59 Tel ? Ere eller Beftcrnimelse . 60 . Ömstr . paa kegenielS Deele . 61 . Paa Sielen / Etndel . 62 . Paa alleSlagöOyr . 6z . Paa Rov - Oyr . 64 . Paa Krigen . 65 . Paa Daaden - 66 . Paa Huns og Skib . 67 . Egne Navne omstrives . 68 - Poesien selv . 69 . Adjectiva . 70 . Derba . 71 . Fleere Ting . 72 . Biordet kastes bort 7 , . Anlages til Overflod . 74 . Et Bi , ord lil lvende Hov - dord . 75 . Andre Omstrivnings Maader . 76 . Tefoldige . 77 . Tresoldige . ~\i• Fleeresvldige . 79 - Naturlige Omstrivninger - 8° . Fabelste . #i . Nogle , « vis Grund ei vides . 82 . Nogle som «Lv^a ei har . 8Z Tvetydiqe . 84 . Andres Oommeom Omstr . besvareS - 85 - F«gur . r og Tropi . 86 . Prosthesis - 87 . ApharesiS . 88 - Evt»ll ) ests 89 Eyncope . 9^> Paragoge - 9i . Apocope . 92 . Me« lalhesis - 9 ? - Consonanlerne5 AntithesiS . 94 . Vocalernes Antildesis - 95 . Sy« ncrresis . 96 . Diäresis - 97 . Enallage yg . Enallage Numeri 99 . Enal« 
läge Ptrfinn . 100 . iol . ( rllipsiö . ro2 . 103 . Pleonasmus . 104 . Nogle pleona - siljre Vtrba . 105 . Zropi . 106 . Metonyuiia . 107 . Metaphora . iog . 109 . Sy - necdoche . 110 . Allegoria . 
Feinte Kapitel . 
Dct poetiffe Foredrag . 
§ . r ^vad ( »er afdandleS . 2 . Vore Oigte to Glags 3 Drapa . 4 . OenS Omqvcrde . 5 Undertiden fteere beruf i een Sang . 6 . Omqv«dets Indbold - 7 . Meere derom - 8 - I>uct<r . 9 . ^crstlel «nellem i - 'I og vr . , < ? . Sangvers som begyndeog ende eens . i l AfeenS Begyndelse . , 2 . Bruges i S»ngei'rroger i z . Bigvcrde . 14 . ) Midten og Enden . >5 . TroldkneS Sange . >6 . Anadiplosis . 17 . Oft« gientaqen . 18 - Udeelte Vers . ly . Ei sieldea : Syngesproget - 20 . Syncbysis . 21 . Er mindre hyppig i Syngesproget . 22 - Decler sammeasatte Ord . 2z . Ei altid Iige st^rk 24 . Hver lvende Vers ot're om en Meening . 25 . Hvert Vers iforr . 26 . Sielden rt Halv - Vers . 27 . Her drngcs ti Skilletegn - 28 . Paren« theses - 29 . Dlsses Bestassenbed . 30 . Aleerc 1 ect Sangvers . 31 . Hange af det cvrige . 32 . Omstrivningms Hnvpighed . 33 . Mindre , Syngesproget . 34 . Sti - lens Vtdllosttgded . 35 . Og Overftsdigbcd - 36 . En Person omstnvet to Gange . 37 . I Episoderne allid . 38 . Andre Gientagelser . 39 40 . De Gamle sacke stor »onst i sorstiellige Omstrivninger . 41 . Omstrivningen indstrankede Meenln« gen . 42 . Fandt meest Sted l Krigs - Sangene . 43 . Omnavnelsen - 44 . Kan give Vansteligded . 4^ Den gamle Poesie sielden mat . 46 . Epitheterne - 47 - Disse vise de qamlesSmag . 4> - Exempler berpaa - 49 . Epith - nng og gammel . 50 . En i>oet ralede om sig selv fern om en anden Person . Om sig og andre i plur . 5 ; Indretcede sine OrdIpaa en Mandsperson . 5 ? . Paa et Fruentimmer . 54 . Aarsagen dertil . 55 - Viserne isiedetfor Breve . 56 . Oigrekonsrens Besvarilg - ded . 57 . Dtniitl ) >i , dredetidtGam ! es^ardigl ) ed . 58 - Eremplerderpaa . 59 . De> , blev l , ^dret og belonncl - 60 . Virksom mibt i Faren . 6i . Exempler herpaa - 62 . Tillod , 1g ingen Sliodeoloshed . 6z . ZLredigtene - 64 . BragttS fremmede Forsten 
65 .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.