Indhold .
Forste Kapitel .
Nordens aldsic Digtckonst cllcr Syngesproget .
§ . i . Poesien i de forste Tider . 2 . Er heel gammel her i Norden , 3 - Men af ubekiendt Bestaffenhed . 4 . Kuderne holdtes forDigtekonsiensOpsindere 5 . Vare rctlere dcnö ^orbedrere . 6 . De meenteS og ar danneStialve . 7 . Poesien blev der - for k . Udcc Gude - Sproget . 7 . Den beugtest daglig Omgaug . 8 . Faaer her Navn af Synge - Sproget . 10 . De deraf forfanede Sange , i i . Brngres til Tldsfor , driv . i2 . Bleve siungne i Selssaber . 13 . ^ ) vorledeS del qik til - 14 . kevnmger af denne Skik i Island . 15 . Disse Sange cre Hlsioriens Grundvold . 16 . Deraf haveS tu god Sämling . 17 . De cre af forstieUigt Indhold . 1» . Og meget gamle . ly . Deres Cprog og Still . 20 . Dcres Alder besiemmeS . 21 . BeviiS for deres ? Clde . ^ 22 . peringlkiolvo Meening 2z . Syngesproget rimes et . 24 . Veed af ingen Tvang . 25 . Tager sig Visse Friheder . 26 . Er afel lec oa ukunstlek Foredrag . 27 . LaseS bog med Behag . 2^ . Snnaesrrogec qik ovcr becle Norden . 29 . La ? nge uforandret . 30 . SidenopfandleSnveVers Atter zi . DereS Besiaffenhed . 32 . Dog brugle nian endnu Snn^efprogel . zz . Endog i daglig Omgang . 34 . Forstiel ünellem den «rldre og yngere Poesie , 3 ; . Den aldsie gaacr lic efter lir af Brug . 36 . Den nyere fonuncr « dens Sled .
Andet Kapitel .
De poetiffe Grundreglcr i Almindelighed .
§ . t . ^ndgang . 2 . Ctavclsemaalet 3 . Er mestedeelcn langt . 4 . Hvad Verbog Sana - Ver - Z er . 5 . Versniaalet . 6 . Oge - Ord . 7 . Dissth«nger : dlafScan« . sionen . ii . Fmdes sielden i den hoiere Poesie . 9 . El DerS endes paa een eller ro Elavelfer . 10 . Et Sangverses Jnddccliag . n . Fin^es ei alleltder udi Synge» sprogel . i2 De fanilcde og farstildle ked . 13 . De rre Runnurrker . 14 . Ereetsaa mange i Syngesproget . >5 . Ei Heller i andre forte Oialemaader . 16 . To flüm» marker i et eiifelt Led . 17 . De Medlydende Rlmbogstave . 18 - De selo'ydende . 19 . I gaaer for en Vocal - 20 . t ! igeledeS v . 21 . Dodbclle Rimmarker . 22 . Der ,
c af

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.