Indledning . xv
Stilen og Sproget betreffende , Häver jeg vel sogt at giore mine Losere alting flort og forsiaaeligt , ved at sige hvad siges sknlde paa eit t mine Tanker dcrttl best og beqvemmest Maade . Men dermed for« svares ei nogle rnaaffee rnod den vedtagne Skrive - og Tale - Rigtighed hist og her indlobne Feil , som jeg dog haaber ei findes af sior Betyden - hed , og lade fig undffylde deelS med indfodde Skribenterö ustadige og forfaavidt ofrc misledende Brng , deels med den danffe SproglcrreS endnu ei gandske hcrvede Mangel paa Visse fornodne og fnldstandige Regler , nagtet vore fortiente tcrrdes Tid efter anden derpaa anvendte Flid , som saavidt Häver lykkelig naaet sit Oiemeed .
Men om Kg end tankte at have givet min Afhandling baade i en og anden Henseende al mnclig Fnldkommenhed , saa knnde dog neppe Venne Tanke love mig det AlmindeligeS Bifald , ved er 'Arbeide , som formodentltg bkiver lidct antaget hoK Mcrngden , og hvis Agtelfe til - declö , om ei gandffe , Hanger af de Lcrrdes heel nlige Foresiillinger . For Er . Clstere og Fordere af SkaldeneS Sange ville med rette finde m : g for kork , saa oste de savne en fornoden Oplyöning , eller visseBe« markelser , som her dnrde fnndet Stcd . Andre som ei giore vor gamle kitt»ratur til dereS Saa , opholde fig maassce ovcr der som er wert« imod , og ci sielden finde dereö Taalmodighed satpaaProve , ved vidtloftige Anmeldelser af Ting , som dem ville syneS saa gandsse undvcrrlige , og aldeleS ei anvendclige for vore Tider .
Qvid dem : qvid non dem ? renuis tu , qvod jubet alter .
Und -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.