. \

245
greppr vtd

ved Bogstavenes Omscrlning er intet anvct end garpr cn kick og modig Mand , som Dct tages paa nogleSleder . Sslar » liöd om Doden :
Eods og Liv Den grumme 5karl Derover Mennestens Born ,
Over den Dci Han varer paa
Fe oc fifj'rri rznti tfrda kind 5i enn grimmi greppr . Yfir J»d güru er bann vardadi
nddi cingi kykr komait .
Ingen med Llvet 5ap .
Grcppar $0lf , overhoved : hncppr er fridr med greppum , det er noget uroeligl iblanDt Folk . Srurl . f . Ar gTcppr staaer her for garpr er unag - teligt . Seraf gerpiligr frigss , mandig . Greppar smaae Drenge - Buxet , slgeS i Spog , som jeg troer , ved tn meronymia adjunöi .
§• 3 *
En som forstaaer noget as Diglckunsten , flcselldinn og hagmxlltr , . vcl belceggende sine Ord : den derimod som invita minerva süsser derpaa Icir - fkalld 09 leir - burdar - fkalld 0farnt * ^oct . Denne Bencrvnelse , som sorhen sorklareö as Fabelen , udtrykkeS og efierlignes rer arlig . ffiont tiU fcrldigviiö , i lutulcnrus H06 ^orßijScrm . I . Sat . IV . og alter 5sr . X . som efrer Anseende belegner dermed en stet og ssiodeöloS HZersmager , v - Lucilium .
Cum flueret lutulentus , ernt quod tollere velles . - ^
Da denne Smulsige sang va^k sin lange Digl ,
Saa fandles der dog lidl i & lasDt antageligt .
Skälld - fibl en narriss Digter , som Häver en poetiff Svimmel og Griller ( Skalld - vingl ) i Hovedil .
§• 4 .
Gala , ( prerf . gel , imperf . gol . ) ar synye og digle , hos Angelsarernt gaUan , er el gammelt Ord , som findes baade i Häva , inal og paa fieere Slcder . Kana ec galldr at gala , jeg tan syngeden Sang . Del bru»
H h aes

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.