244
Anhan s ,
forttader nogle Bencrvnelser , Poesien iftcr angaaende .
i t . . ? . 4 -
§ . i .
^ ? oS vöre Fa ? dre vare Skäild , Skialdre dkl famme som Barder hos de Cel« liste Folk . Skalld tr er ncutmm , og heder eenö i begge Tal . Nogle ud« lcdedel , som er urimeligr , afSkallet 0FaU> , ei Smald , egentlig Lyden af er Haardt Stod eller Slag . Andre , hvoriblandt Wächter selv , sor - staae ved Skalld cn Sanger , af x - la hed ved den danffe Udtale Skiald , ( kialdcr , som jeg holver sor rer , naglet vorlarde sal . L . anIcbek , Hevnmo Dag p . 51 . flaaer Vrag derpaa , og slger , al Uvidenhed Häver indfort lkialdre istcedelfor ikald .
§ . 2 .
I poetist Slil bruges og grcppr en Digler . De som , sormedelft SangenS Larm og Bulder , ndlede lKaiid af rkciu flaae , smcrkke , smalde , bnldre , tnnve lroe , al grcppr var opkaldet efter creput , en PaniS Prcrst , som bar sit Navn i samme Anledning . Med liden Rimelighed lade nogle Ordet nedstamme afgrlpa , begribe , satte , sorstaae , som Alderdommen neppe kiendte nnder Venne Vemarkelse . Allervissest syneö det , al
ved

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.