xiv Indledning .
Allevegtte at have undgaaet Feil , allevegne truffet dtt retteste og beste , er da fioget jeg ligcsaa lidet paastaaer , fom en anden , der havd< betraadt samme Dane , vllde neppe kündet rose sig deraf . Altid stal det vcrre mig kiart at nnderviseö ved indsigtssulde Mandö velgrundcde Erindringer , der vilde falle mig i Sland kil at rette og forbedre ad - stilligt , ssulde jeg engang faae Tid og teilighed dertil .
Til meget andet , hvorved her maatte favnes Fuldstandighed , tan man fiffert regne de poetisse Ords Sainmenligning med fremmedc Sprog ; den givne Zorregnelse paa SkaldeneS Ord og Talebrng , fom ei findeS i eller lader sig forklare af Edda ; det her er sagt om SkaldesprogetS figmlige og tropiste Ordbrng m . m . : ligesaa hvad Nordisse DigteS Sammenligning med gamle Tydffe og Angelsarijke , med Graste og Latinsse angaaer , vil jeg troe at el og andet , ia meget sommaastee Häver nndflyetmin imdstab og Agtsomhed , kan endnn bedre sigeS og narmere bestcmmcS af dem , fom besidde grundige Indsigler i hver Deel for sig .
Saa künde man og holde det for en Mangel , at her intet tales om de i Fabelen foregivne Jlnledninger til adjkillige Tings hoS Skalde - ne forckommende mythlste Benavnelfer : Dog Häver ei Forfeelfe nogen Skyld deri ; thi jeg troede fligt Horde ei til rette Sted , frygtede ogfaa for det vilde lede til for megen Vidtloftighed , hvorved Afhandlingen künde bleven en trediedeel storre : ci Heller vor det fornodent eller til Nytte ar anfore disse fabelsse Fortcrllinger , fom »»an beenden kan läse sig til i Hr . Kannnerherre SuhlNs Nordiffc Gudelare , saavelsom i Fabel - Laren eller Edda selo .
Stilen

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.