Indledntng . xr
dct mneligt , bore Fadre selv , hvis Dyd ogTapperhed derbed Häver vmldet et uildfletteligt TLrcminde , og nndgaaet Hines Skicrbne om hvilke Poeten siger Larm . IV . Oda 9 .
Vixcre forte« ante Agamemnon»
Multi ; Ted omnes illacrymabilc *
Urgentur ignotiqvc longa Nocte , carent qvia vate facro .
Paulum fepulta : diftat inertia :
Celata virtus —
Dette sidste fornemmelig , jeg meener den historisse Kundstab , Häver bragt Nordens Digte og Digrekonst i fortient Anseelse hos man« gc , baade «den - og indenlandste Larde , samt forlcrngsi opvakt der On - sse , at see cn udforlig oplysende Bcssrivclse om dcns Art og Beffasscn - hed . Dct Konqelige Videnstabernes Selffab saae og dcrhcn , da det Aaret 17 fi 2 ndsatte folgende Priiesporsmaa ! : Monßmrc indokmpoe -
feus Jcptentrionalis antiqvß - , in ejus a Grxcii Roman nqve Jtfcrepan - tiam inqvirere , tum in qvo cum Anglo - Saxonica prifcajve ca eonveniat velfecus .
I Anledning as dcnne Indbydelse er n< ? rvcrrende Asl ? andlittg enl Nordens gamle Dlgtckonjt ( saadan som den findes her ) forst op - sat , men siden noget foroget og omarbeidet , ikke saameget i Hensigt til den belovede PriiS , som af en mindre intstrcrnket L» ) st , at lcvere vore Oldelffere noget cfterretteligt og ndforligt i cn Materie , hioind« til Ildct öplyst vcd dct som findcS fagt derom tilforn .
Iblandt
>

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.