Full text: Om Nordens gamle Digtekonst, dens Grundregler, Versarter, Sprog og Foredragsmaade

t 
lyl ! - 
vcrre sig enkelt eller sannnensar , af fieere eller scrrre Stavclser . I det nu bnigelige Dansse lider Venne Regel , som man veev , Visse Undlagelftr - 
> 1 . . 0 $ ' ' / 
§ 4 - 1 
Enhver Diglemaade saavel i der nordisse og besscrgtede Dialecter , fem i Latin og Grass , Häver sit egce Ledmaal , hvilket , saavidt den nor» Visse Poesie bctrcrffer , er allerede noksom viist paa sil Sied . See Kap . ir . § . 5 - Der er Veras ei ^LerS kalveö paa Grass og Latin / »fp« mctrum . ligesom er Lcv eller Rimlinie hos os undertiden barer Navn af mal , der er Ordenes Asdeeling eil vist og besten« Maal . 
§• 5 - 
I min« Tanker kommer mest overeenS med vor PoesieS Natur at maale Verslinien efter lange Stavelser , og hvor det beHoves , fertte to til lre Forte mod en laug ; I saa Faid Häver Fornyrdalari 4 , Drerc« qvoedr 6 , Hrynhenda 8 lange Sravelser : dog gaaer der ligesaavel an , og kommcr naften uD paa eet , ar scandere enhver VerSmaade paa grass og lminff Viis ; jeg meener at bringe den unver Visse regioncs eller pedes , Fornyrdalag under to , Drorrqvadr under lre , og ^ryn» henda under sire pcäc« 0 . f . v . ^ 
§ . 6 . 
Her maa vel agttS , at jeg ved en lang Stavelse sorstaaer saadan en som nodvendig horer til Vcrsetö rette Lcengde ; og ved en kort , den som i samme Henseende er til Ooerflod , Ijllaba fupernumeraria . Alle vore Ver^ , naar deikkuniage til Ledmaalct behorige lange Stavelser , crc Spondaica , eller efter andres Meening et Slagö l'rock - icz . sor saavidt vore VerS - Todder ved en liden Forssiel paa de lange SylberS Udtalc , komme maassee narmercl'rvclueis eller 8xond ! ? i» . 
. . 
i - 7 - 
• • • ' •
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.