I9i
Sickte Kapitel .
Almtndelige Betragtninger .
§ . i .
^ ) a jeg nu Häver fra adstillige Slder beseet den Nordiste Digte - kunst , flaacr allccnc tilbagc unDcr «et at anstille nogle almindelige Betragt« ninger over Poesiens i der foregaaende sarstildt bestrevne fem Hovedstyk - ker , Stavelsemaalel , Rimbogstavene , Rimet , VerS - maaden , og delig Vei poerisse Sprog ; hvor tillige stal viseö hvad vor Poesie i cn og an - den Henseende Häver eller ei Häver tilfcrlledö med den gainle Tydste og Angelsaxiste , den Graste og Latinste Poesie - .
§ - 2 .
Del poenste Sravelsemaal angaaer einen enkclte Ord eller beele Led af Verser : i Hensigt til Ord - Maalet eller Qvamiteten falder her Udca - ( cn baade lang og fort , ligesaavel foni i Latin og Grast : dog med den For - stiel , at Qvmuiteten , som hos Visse nasten findeS nforanderlig i de famme Ord og Etavelser , er i vore Digter fri og vilkaarlig , nu lang , nu kort , efter VersetS Bcstaffenhed .
§ . z .
kigesom RomereS og Grakereö prosodiste Ordmaal ( qv^nnr - s ) ci al - lid retter sig efter det profaistc Tonehold , saa Häver det sig og med vore Digte , der efter Scansionen falde Toncn paa forste , anden , rredie , sierde Stavelse , saa at Udtalen da viger meget fra almeent Brug , hviiketal - tio / og uden Forstiel lrabker paa eller accentucrer Orvetö forste Stavelse
Aas vare

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.