Indledning . ix
At nogle Larde , en VenusinuS , en Huetius , en Schtözer og vi st nof cndcel andre af bisse Ttder , ci finde vor gamle Digtckonst cfter dcrcö Smag , tunde vare meget undsiyldeligt , naar de ei paa dcnnc svage Grund opkastede dem til stränge Dommere over eu Ting , som allermindst Hörer under deresDomstol . Betanke vi K'rigs - San« gcneö idelige og hyppige Periphrase^ , SynchyseS , Mcronomasias cllcr , som It're giver der , Antonomasias , alt sammen hos andre Dig - lere heel sieldent og uscrdvanlig» , saa er det ingen Under , atfligrei synderlig anpriser sig i tcrc ) Otnc , som allecne svgc andre PoeterS meer gcrngse ^Lelralcnhed , men kiende ei , farrrc dcrfor ci Heller Priis paa , vorcö Ord - Malerier og Billed Stiil , hviS Skionhed ci strar bürde sorkasteö og ncrgtcS , fordi grcrste og romcrste Digtere maatte syneS ar have bedre anvendt dereS Vllllghcd .
Häver cndog cndcel af den Nordij ? e Poesie , som jeg sagde for , en viS Mangel paa phrlosophist Pynr og Ziirlighcd , som csrcr Ho - vcd - Anlaggct her ci vel findcr Srcd ; saa viscr dcn sra en andcnSyns - punct sine Forticncster , hvilke nodvcndig maac kicndcö , naar man vil bcdonnne og fastsatte dens Vard . Af alle , endogsaa Fremmede sclv , som nogcnlcdcs sorstaac sig paa disse Sange , lcrscs de med tyst og Bchag ; icgvil sige de gode , thi noger sier og maadeligr kan finde med iblandt : Skaldencs muntre ogmandige Sliil , Tantcrncö idclige Flugt og Forandring i omjkrivcnde Vcnavnclscr , ja Forcdragct fcii> med , som indfictrcr Ord og Tailkcr i hvcrandre , ndcn ar giere e» ovcr Stescr Mce - ningcn nrilgcrngclig ; alt dctte narer , sliaroer , sorlystcr Esrertankcn , og tilvender sig stedse srist Opmakksomhed . De : hcder : Varierzz
tlclccliat .
6
Ilagtet

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.