Vitt Indleduing .
Ord , maae di Ufitnbt , at en varm herssende Tilöoieligyed qvaget Hiernen i Mangel af Solen , og at Indbtldningskraften hoS Fol ? kan allerede vcrre tcmmelig ovtt mangt Aarhundrcde forend dereö ? or - stand ret ndvikler sig . „
For at komme ril vore KrigS - Sange igten , var detegemlig OrdeneS Valg , saavelsom BessrivelserneS mangfoldige og sindrige Afvexlinger , laante af det poetisse Sprog og Mythologie , hvori vore Skalde mestendeels satte dereö Vittighed : Denne , hvad end andres Fordomme kan have derimod , befindeS paa mange Stcder fmuk , men lader sig et vel forklare end sige cftcriignc i fnldkommen Overeenstemmelse med Skaldenes Stand ogSmag ; alting Hader som ofteft Hensigt til Krig og Vaaben , hvilket giver Visse Sange en man - ! dig , eller rctrcrc en krigst Tone , som den npperlige Denis siger : Xon mollez Ulis moduli , fcd martia mctra ,
Ut populi ingenfum , fic qvoqve vcrfus erat .
Ei bled og smeltcnde , men krigsk var Nordens Sang , Som FoltetS Lüne var , saa dercö Q . vade klang ,
X J t
Bcsynderligt er det , at Forfatterne af vore KrigS - Sange , endog de , som levede til meget sorskiellige Tider , findes i Hensigt til det poetiste Sprog og Phraseologie for storste Deelen hinanden lige : Danen beständig at holde i Hcrvd , hvad som engang var vedtaget og almindeligt , havde ei mindre Indflndelse paa Digtekonsten end andre Ting og dersor tillod den ey ar ombytte denö gamle Dragt med cn Prydetse , som maatte synes mecr ester Moden , og gav hendeö Soirer Taletonsieu ct saa yndigt lldfteiwe .
At

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.