iz6 ■ 1 u°^j=f=
Svcrrdet , mundridi , Haandgreb ; Skioldet , bangt - , rönd , Kanten der vmkring : Skibet kiölr , fud , Kiolcn , Dcrlvcrrk eller Brcrde - Fcrldning . s ) En Deel under detHeele ; faa kaldeö tn Besicrgtel att , xu , Slocgt , Familie ; et Menneffe , I>iod , Folk ; Begge Deelc som i Danffen .
§ . 109 .
Dog Häver Svnccdoche mcest sin Gang i Omssrivningen : intet sseer öftere end at her forstaaes Altved Nogel , og Noget ved Alr , som : naar Jorden faaer Navn af en Brink , en Dal , et Vange , og andre scrrdeles Bessaffenheder . I - inn» larr , OrmenS Land , Guldet , af latr , Leie eller Sade ; Seen af en Havn , Vig , Bolge , o . f . v . ; baro - biörn , Soe - Biornen , d . e . Skibet , af bära , Bolge ; ögr - lios , Svens LyS , Gnldet , af ögr , Strandbugt ; Skibet af en Roer - Pind , Masteret , Sttvncn , o . f . v . ; büna hyr , SkibetS Jld , d . e . Skioldet , af bün Ma» ster« Top eller overste Spidfe af Masteret . Svardet af Knappen ogdets andre Deele ; bialr riodr , SvcrrdetS Bestcrnkcr , en MandSperfon , af hiallt , Knappen paa Svcrrdet . Et heelt Rige faaer Navn af ec Landffab eller Landssabs Bcboere , ifcrr naar der taletf om Konger og Forster ; J>ila I>cngil , TellcmarkenS Konge , det er Köngen af Norge ; iiiauunga gram ? , Skaaningerö forste , der er Kongen afDannemark .
§ . IIO .
Til Sluming giver vor gamle Poesie ssionne Prover af allegorifl ? og forblommer Stil , hvor een og den famme Meening foreener fleere Me« taphorao , fom fvare til , og folge paa hverandre : Jeg vil til Beviis der - paa ikkun anfore cct og andet Sted . Da Thiodolf fra Hvin vil bessri , ve et kongeligt Sven ff Gravsteds Beliggende paa Strandbredven , kalder han HavetS Brufen og Brandinger , Soe»Gude»^s Sange / hvilke Oster - foen qv«der den fvenste Konge til Morssab og Fornoielfe . ic z6 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.