Indledntng . in
Kap . ? . § . 30 . Disse , som ugierne brugc hyppige Omstrivelser og Malcricr , rette sig temmelig efter den almeene Smag , ere fattelige , tiarnefulde , af morsomt og behageligt Indhold , overalt bestroedc m . > en M . ? l , qde fintiffc Tanker og Talemaader , som enhver god Poet maatte kiendcs vcd . Paa saadanne var der ingen Mangel , knnSka - de , at Alderdommen Häver levnet os saa faa deraf , fordi de ei tun - de , som Krigs - Sangene , tieue vore Aarboger til Bcviis for historij ? Trovcrrdighed .
Dog er dct ei Poesien alleene , som opviser Alderdommens For - tienesie fra denne Side : med lige stor Ret kommer der Prosaiste i Be« tragtning , hvor F»dreneS Forstand og Folelse for der Smnkke lader sig tilsyne uden Modsigdse . Ieg mecner den gamle Nordiffe Historie af det crgtc SlagS , som fornden megen Knndjkab og Indsigter i de Tiders Sratö> og Scrdelare fremviser allevegne en saa god Orden , et saa behageligt og nnderholdende Foredrag , en saa blomsirende Vel - talenhed , at vore künde giere mange endda berommelige Historieffri - vere Prisen stridig . Ingen Mangel paa Smag og Genie hindrede da vore Skalde at indbringe i dereö Vers smnkke Tanker og rethorisse Blomstcr ; men Sagen var , at KrigS« Sangeren Meente , at fligt Korde ei til Hans Fag , og overlod det derfor til TalerenS Brng .
I mange Tider under Hedenssabet bave Nordens Indvaanere lagt Bind paa Tale - og Digtekonsten tillige med Historie , verdstig Viiödom og Lovkyndighed efrer deres davcrrende Forfatning og Leilig - hed ; vore egne trovardige Beretninger sige oö der , ydermeere betraf - tede ved fremmede SkribentereS Vidneöbyrd . Af bisse kan vare nok at navne en Jemandes ( Iordnneö ) cie rebus Octicis , som , talende
a 2 om

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.