f H Ittdledntng .
Det er gaaet vor Poesie , som mange flcere Gienftande af de LardeS Underfogninger , at den har maattet underkasteS hcel ulige Be« dommelser , ved der man har eilten giort for meget eller for lidet deraf . Nogle larde Danste , Svenste og andre ophoie i Visse Maader den nordiste Digtekonst over , eller og agte den lige ved grast og latinst Poesie . John Toland , som forstaaer ved Barderne , stiont urigtig , Gothiste og Celtiste Poeter , satter hine oplyste Folkeö Digte langt «Ndcr dlsseö Sange : " LleAia ? Ara . - cc>l - um Lc Romanorum antiqvo - " rum longe ab hisfuperantur . See SchÜhtNs Schrifften . Xll . § . 2» Oe la Beaumelle i Speftatrice Danoife taler nasicn l sannne Tone , tagende , som Toland , Galler og nordiste Fol ? nnder cct : " Nos percs ctoicnt pour le moins aufli bons poctes quc les Grccs & les
Latins . , , Meere saadant kan cfterfeeö hoö andre .
Det er langt fra jeg troer , at grast og tatinst Poesie kan ved en Sammel . ligning med voreö tabe noget af sin fände Fortrin , og til alle Tider lige hoit ansatte Priö : saameget er dog vist , at t Poe» sicns smukte og regelmässige Bygning give vore Skalde andre intet efter ; mcn de brugte ikke , de faldt ikte paa , som hine Digtekonstenö Mestere , at pryde dereö Verö med faamange laante Trat af Velt» - lenhed , Lignelfer af naturlige Ting , Indfalde af Moral og Philoso - phie : hvilket isar er at forsiaae om vore Helte - og Krigödigte , hvor Ekaldesproget brngteö frem for ellers , og med sin omstrivende Vidlloftig - hed fortrangte noget nar alle andre poetiste Skionheder .
Men dette lader sig ei sige om al nordist Poesie : Vi have nogle hisioriste , moralste , og saa at sige huuslige Sange , baade af den «ldste Digtemaade ? orrn^rä» . 1aZ og af den yngre Oxott - mTllc . See
Kap .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.